Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Økonomi > Kontingent
top
Page

Kontingent

 

 

 

Kontingent

2019: 600 kr.

2020: 600 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kasserer Jesper Harder har sendt denne mail til medlemmerne:

Jeg har nu overtaget kassererhvervet fra Flemming, og der er jo noget at leve op til. Men en af de vanskeligheder den tidligere kasserer har haft er registreringen af kontingentbetaling fra de af jer der ikke er tilmeldt betalingsservice.

Jeg forstår at det har fyldt en uforholdsmæssig stor del af det arbejde Flemming har udført. Jeg skal derfor anmode jer om at tilmelde betaling af kontingent til betalingsservice – det gør arbejdet med registreringen væsentlig lettere.  

Vi har i bestyrelsen vedtaget at hvis ikke betalingen er tilmeldt betalingsservice, vil der komme et ekstra gebyr på 50 kr.

(Juni 2019)

 

Foreningen har været tilsluttet PBS siden 2012.
Hvis du ikke er tilmeldt, kan det ske her:  LINK

 


 

§16. Kontingent og restancer - i vedtægterne:

 

Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af indskud og kontingenter.

 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for eet år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det efterfølgende regnskabsår. Der betales kontingent for hver parcel et medlem er ejer af.

 

Sidste rettidige indbetalingsdag er den 15. januar.

 

Indbetales kontingentet ikke rettidigt, tillægges der et rykkergebyr, fastsat på den årlige generalforsamling.

 

Restancer til foreningen kan inddrives ad retslig vej, efter der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 10 dage at betale restancen, samt eventuelle påløbne omkostninger.

 

 

 


 

 

 

top
top
Menu
Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen orienterer den 11. marts 2020 - Link

 

Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

 

 

 

Login