Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Økonomi > Kontingent
top
Page

 

 

 

Kontingent

2022: 600 kr.

2023: 600 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kasserer Jesper Harder har sendt denne mail til medlemmerne:

Jeg har nu overtaget kassererhvervet fra Flemming, og der er jo noget at leve op til. Men en af de vanskeligheder den tidligere kasserer har haft er registreringen af kontingentbetaling fra de af jer der ikke er tilmeldt betalingsservice.

Jeg forstår at det har fyldt en uforholdsmæssig stor del af det arbejde Flemming har udført. Jeg skal derfor anmode jer om at tilmelde betaling af kontingent til betalingsservice – det gør arbejdet med registreringen væsentlig lettere. 

(Juni 2019)

 

Foreningen har været tilsluttet PBS siden 2012.
Hvis du ikke er tilmeldt, kan det ske her:  LINK

 


 

§16. Kontingent og restancer - i vedtægterne:

 

Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af indskud og kontingenter.

 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for eet år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det efterfølgende regnskabsår. Der betales kontingent for hver parcel et medlem er ejer af.

 

Sidste rettidige indbetalingsdag er den 15. januar.

 

Indbetales kontingentet ikke rettidigt, tillægges der et rykkergebyr, fastsat på den årlige generalforsamling.

 

Restancer til foreningen kan inddrives ad retslig vej, efter der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 10 dage at betale restancen, samt eventuelle påløbne omkostninger.

 

 

 


 

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  link


 

 

 

Login