Plan om gigantiske havvindmøller
Havvindmøller

Energiselskabet Andel planlægger at opføre en stor vindmøllepark med 39 vindmøller mellem otte og 18 kilometer ude i havet ud for Klintebjerg i Odsherred.

Forslaget møder modstand hos lokale lodsejere. Grundejerforeningen Klint Bakker har således holdt et møde med flere politikere om deres alvorlige bekymringer med møller op til 236 meter, der vil kunne ses langs hele Odsherreds nordkyst.

 ---

Foreningen har fået vedhæftede brev fra G/F Klint Bakker. Vi har vendt det i bestyrelsen og vil gerne præsentere projektet og de to vedhæftede dokumenter.

  • Klint Bakkers henvendelse til Klitrosebugten - link

Holdningen i bestyrelsen er, at vi accepterer hav-vindmøller, men helst ser dem i rimelig afstand fra kysten.

Hvis og når der bliver berammet et borgermøde vil vi gerne have det omtalt på hjemmesiden.

Læs mere her:

  • Brev til grundejerforeningerne i Odsherred - Link
  • Dagsorden til mødet m Odsherreds politikere - Link
2. naturplejedag 16. juli

Naturplejedag

Velfortjent frokost efter god indsats med naturpleje af vores fællesarealer. Læs mere her


Klitrosebugtens generalforsamling

Generalforsamling

afholdtes 28. maj kl. 10 i Forsamlingshuset.

Læs: Indkaldelsen - Regnskab 2021 - Budget 2023 - Beretning - Referat


Pas på brandfaren

Juli 2022: Der er knastørt mange steder lige nu, og risikoen for en naturbrand er derfor større. Vær varsom med brug af åben ild, fx hvis du griller  - og hav altid vand i nærheden.


Vandværket

YLV

Fra generalforsamlingen 14. maj 2022.
Vandværket er velfungerende. Der er vand nok – også i højsæsonen – og kvaliteten er i top. Hårdhedsgrad: 8. Priserne fastholdes i 2023. Opsætning af de nye digitale målere påbegyndes i år, og fortsætter de følgende.

Den lille Grønne 2022 - link

Tømning ændres til torsdag efter 4. januar - se kalender

Den lille Grønne 2022


Udflugter, ture mv.


Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link

Faste aktiviteter i omegnen


Stenlejerne
Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.

Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Link (5,6 MB)

 

 

 

xxx

Makrelfestival 19.-21. august

Makrelfestival

Læs mere her

Rådyr

Brunst

I slutningen af juli og starten af august er råen i brunst. I juli måned begynder bukken at vise øget interesse for råen, han følger hende tæt og driver rundt med hende. Råen har det, man kalder en forbrunst, så hun er sikker på, at der en buk tæt på hende, når hun er klar til at blive beslået.


Årlig tømning af septiktanken

Slamsuger

Hidtil er septictankene blevet tømt hvert tredje år. Nu skal de tømmes hvert år. Den årlige udgift stiger til 1.075 kr. Læs mere her


Sjællandsleden - På tur fra Odden til Sonnerup skov
Odden færgehavn til Sonnerup skov
Læs mere og se udsendelsen her


Genbrugsstationen

Genbrugsstationen

Åbningstider


Se, hvor færgerne befinder sig
SkibstrafikLink

Færgesymbolet er gult - klik på det for at se, hvornår der sidst er opdateret.


HUSK! Beskæring langs vejene

Beskær til skel

Vejene er 8 m brede og bør have en kørebane på 4 m og 2 m rabat på hver side. Frihøjde 4,5 m.
Stikvejene er 6 m brede og bør have 3,5 m kørebane og 1,25 m rabat i hver side. Frihøjde 2,75 m.
Rabatten er en del af vejarealet og skal derfor holdes fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.
Foreningen vedligeholder vejene og medlemmerne rydder rabatten.


 

Quick Guide

Quick Guide.jpg

Hent guiden her. Link


Bål
Bålfade

Du må kun afbrænde rent og tørt træ på særligt indrettede bålsteder.  Dit bål må ikke genere dine omgivelser.

Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Nedenstående gælder for bål og bålfade med en diameter op til 80 cm.

  • Mindst 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag
  • Mindst 15 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • Mindst 15 meter fra oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  • Mindst 15 meter fra Letantændelige markafgrøder
  • Mindst 15 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare afgrøder.
    Hvis bålfadet er over 120 cm er afstandskravet 60 m.

 Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.

Der er ikke lavet nogen specifikke regler for vildmarksovnene, men et godt udgangspunkt er reglerne omkring bål.

NB! Hav altid en spand vand stående til slukning, og sørg for sikker slukning

Afbrændingsbekendtgørelsen - Vejledningen