Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Arkiv
top
Page
    
Giv din mening til kende

Bro

Er du interesseret i, at der investeres i en badebro?
Læs mere her


Så er affaldsbeholderne delt ud

Affaldsbeholdere

Ved beholderne er der vedlagt en kuvert med information - Se mere HER


Vurdering
Se den nye vurdering HER


Molslinjen - flere overfarter og længere køer

Færgetrafik

Mols Linjen har fordoblet antallet af overfarter fra 88 til 184 på ruten til Ebeltoft i sommeren 2023. Læs mere her.
Færgetrækkene varer nu 15 minutter. Læs mere her.
Se video her.      Lyt til P4 fra 23. aug. 2023:

clearer


Stormen 8. august 2023

Stormen 7.-9. aug.

Årets anden naturplejedag
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery
New Gallery

Igen en dag med stort engagement - fra 28 deltagere.
Læs mere her, og se billeder fra dagen LINK


  •  Svar fra kommunens Affaldsteam

Hvorfor kan man kun dele med en nabo i skel. Hvorfor ikke en genbo?

”Man han godt få love til at dele med en genbo som f.eks. er overfor på den anden side af vejen.”

Hvorfor omfatter ’naboløsningen’ kun 2 parceller?

”Det omfatter kun 2 parceller fordi det skal passe med kapaciteten i beholderne da de ikke tømmes så tit.

Læs flere svar HER

Naboløsning

Naboløsning - Link         Sorteringsvejledning - Link


Den nye postaftale; befordringspligten afskaffes.

I sommerhusområder vil der ikke længere være omdeling til det enkelte sommerhus. Aftalepartierne lægger op til, at lovændringerne skal gælde fra 1. januar 2024.


Jørgen Stoltz lagde en folder om pleje af naturgrunden:

Vilde blomster

Slå området tidligt - i april eller starten af maj, så de blomstrende urter får en chance.
Næste klip sker igen sidst i september eller oktober.
Det er afgørende at du fjerner materialet, når du har slået og klippet - det fjerner næring og giver lys til bunden.
Invitér naturen ind på grunden - Link


Stenlejerne - for enden af Søstensvej
Historie

Det er svært at forestille sig, at denne kolos har ligget for enden af Søstensvej. Nye kort og luftfotos har givet mulighed for at placere bygningerne på nutidige kort.  Se mere her.


BålBålfade

Du må kun afbrænde rent og tørt træ på særligt indrettede bålsteder.  Dit bål må ikke genere dine omgivelser.

Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Nedenstående gælder for bål og bålfade med en diameter op til 80 cm.

  • Mindst 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag
  • Mindst 15 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • Mindst 15 meter fra oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  • Mindst 15 meter fra Letantændelige markafgrøder
  • Mindst 15 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare afgrøder.
    Hvis bålfadet er over 120 cm er afstandskravet 60 m.

 Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.

Der er ikke lavet nogen specifikke regler for vildmarksovnene, men et godt udgangspunkt er reglerne omkring bål.

NB! Hav altid en spand vand stående til slukning, og sørg for sikker slukning

Afbrændingsbekendtgørelsen - Vejledningen

 

xxx

Introduktionsskrivelse

Delfiner ud for kysten

Delfiner

Link til video - optaget af et medlen i foreningen.

... øget fokus på vores bebyggede miljø

Odsherred Arkitekturpolitik

Det andet kapitel handler om Odsherreds landskab og miljø. Forslaget er nu i høring indtil den 31. oktober 2023, og planlæggerne vil meget gerne høre din mening! LINK


Klitrosebugtens generalforsamling 20. maj

Genf 2023

Se billeder fra generalforsamlingen - her


Flåt  Link


egern


Udflugter, ture mv.

Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link


Den lille Grønne 2023 - link

Den lille Grønne 2023


GenbrugsstationenGenbrugsstationen

Åbningstider


Se, hvor færgerne befinder sigSkibstrafikLink

Færgesymbolet er gult - klik på det for at se, hvornår der sidst er opdateret.


HUSK! Beskæring langs vejeneBeskær til skel

Vejene er 8 m brede og bør have en kørebane på 4 m og 2 m rabat på hver side. Frihøjde 4,5 m.
Stikvejene er 6 m brede og bør have 3,5 m kørebane og 1,25 m rabat i hver side. Frihøjde 2,75 m.
Rabatten er en del af vejarealet og skal derfor holdes fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.
Foreningen vedligeholder vejene og medlemmerne rydder rabatten.


 Quick Guide

Quick Guide.jpg

Hent guiden her. Link


Stenlejerne
Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.

Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Link (5,6 MB)

 

« forrige top næste »

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

Kalender


 

 

 

Login