Klitrosebugten

Du er her:  Klitrosebugten
top
Page

Klitrosebugten

vinter

Husk at gøre huset klar til vinteren - Link


Brændbart skal sorteres

Brændbart

Slut med brændbart på genbrugsstationerne den 1. okt. Læs mere


Fibernet

I 2017 fik vi fibernet på Odden - et fast sommerhus- abonnement med 50/50. Nu er det muligt at skifte udbyder og få 1000/1000 Mbit/s.


Kunst på stranden

Naturplejedag 3. juli

Naturpleje

Årets anden naturplejedag blev afholdt lørdag den 3. juli kl 10-13 med efterfølgende frokost for deltagerne. Læs mere her


Udflugter, ture mv.


Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link

Faste aktiviteter i omegnen


Den lille Grønne 2021

Den lille Grønne 2021


Bål
Bålfade

Du må kun afbrænde rent og tørt træ på særligt indrettede bålsteder.  Dit bål må ikke genere dine omgivelser.

Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Nedenstående gælder for bål og bålfade med en diameter op til 80 cm.

  • Mindst 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag
  • Mindst 15 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • Mindst 15 meter fra oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  • Mindst 15 meter fra Letantændelige markafgrøder
  • Mindst 15 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare afgrøder.
    Hvis bålfadet er over 120 cm er afstandskravet 60 m.

 Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.

Der er ikke lavet nogen specifikke regler for vildmarksovnene, men et godt udgangspunkt er reglerne omkring bål.

NB! Hav altid en spand vand stående til slukning, og sørg for sikker slukning

Afbrændingsbekendtgørelsen - Vejledningen


 

Quick Guide

Quick Guide.jpg

Hent guiden her. Link

 

 

 

 

 

xxx
Efterårsaktiviteter                                           link

2021 Grand Cru


Militærøvelser – ugerne 42, 48 og 49

Militærøvelser
Søværnets Dykkertjeneste afholder øvelser på bomber/miner, der ikke indeholder sprængstoffer. Der trænes i maritime omgivelser - på strande, i havne, i- og under vand, på land samt kyst strækninger.
Kursisterne vil være iklædt skudsikker vest, samt hjelm, altså fuldt ”krigsmæssig” påklædning.
Læs mere her


Kastanielys - græskarmark

Kastanielys


Fra oktober til marts er nettariffen fra 17-20 59,99 øre - i de øvrige timer 19,79 - læs mere


Nedlæggelse af gammel brændeovn fra før 2003 ved ejerskifte

brændwidth=

 Skal din gamle brændeovn skrottes - læs mere her


Generalforsamlingen er afholdt 19. juni

Indkaldelse 2021 Lnk - Regnskab 2020 Link

Budget 2022 Link - Bilag 2021 Link - Referat 2021 Link


Corona

Coronasmitte i Odsherred

 Link til de seneste registreringer


Genbrugsstationen

Genbrugsstationen

Åbningstider


Se, hvor færgerne befinder sig
SkibstrafikLink

Færgesymbolet er gult - klik på det for at se, hvornår der sidst er opdateret.


HUSK! Beskæring langs vejene

Beskær til skel

Vejene er 8 m brede og bør have en kørebane på 4 m og 2 m rabat på hver side. Frihøjde 4,5 m.
Stikvejene er 6 m brede og bør have 3,5 m kørebane og 1,25 m rabat i hver side. Frihøjde 2,75 m.
Rabatten er en del af vejarealet og skal derfor holdes fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.
Foreningen vedligeholder vejene og medlemmerne rydder rabatten.


Stenlejerne
Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.

Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Link (5,6 MB)

 

top

 

 

 

 Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

 

 

 

Login