Klitrosebugten

Du er her:  Klitrosebugten
top
Page

Klitrosebugten

Naturplejedag 3. juli

Naturpleje

Årets anden naturplejedag blev afholdt lørdag den 3. juli kl 10-13 med efterfølgende frokost for deltagerne. Læs mere her


Sommerarrangementer

Loppemarked

Odden Skoles Venner afholder lørdag d. 7 august loppemarked i skolegården. Der er åbent fra kl. 10:00 - 14:00.

Makrelfestival 20.-22. august     Link

Makrelfestival

Udflugter, ture mv.


Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link

Faste aktiviteter i omegnen


Den lille Grønne 2021

Den lille Grønne 2021


Bål
Bålfade

Du må kun afbrænde rent og tørt træ på særligt indrettede bålsteder.  Dit bål må ikke genere dine omgivelser.

Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Nedenstående gælder for bål og bålfade med en diameter op til 80 cm.

  • Mindst 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag
  • Mindst 15 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • Mindst 15 meter fra oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  • Mindst 15 meter fra Letantændelige markafgrøder
  • Mindst 15 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare afgrøder.
    Hvis bålfadet er over 120 cm er afstandskravet 60 m.

 Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.

Der er ikke lavet nogen specifikke regler for vildmarksovnene, men et godt udgangspunkt er reglerne omkring bål.

NB! Hav altid en spand vand stående til slukning, og sørg for sikker slukning

Afbrændingsbekendtgørelsen - Vejledningen

xxx
Generalforsamlingen er afholdt 19. juni
Odden skole

Indkaldelse 2021 Lnk - Regnskab 2020 Link
Budget 2022 Link - Bilag 2021 Link - Referat 2021 Link'Nyt fra bestyrelsen'

Læs indlægget fra 21. juni her


Corona

Coronasmitte i Odsherred

 Link til de seneste registreringer


Genbrugsstationen

Genbrugsstationen

Åbningstider


Se, hvor færgerne befinder sig
SkibstrafikLink

Færgesymbolet er gult - klik på det for at se, hvornår der sidst er opdateret.


HUSK! Beskæring langs vejene

Beskær til skel

Vejene er 8 m brede og bør have en kørebane på 4 m og 2 m rabat på hver side. Frihøjde 4,5 m.
Stikvejene er 6 m brede og bør have 3,5 m kørebane og 1,25 m rabat i hver side. Frihøjde 2,75 m.
Rabatten er en del af vejarealet og skal derfor holdes fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.
Foreningen vedligeholder vejene og medlemmerne rydder rabatten.


Stenlejerne
Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.

Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Link (5,6 MB)


Quick Guide

Quick Guide.jpg

Hent guiden her. Link

 

top
 Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

 Naturplejedage 2021

 

 

Login