Klitrosebugten

Du er her:  Klitrosebugten
top
Page
Klitrosebugtens generalforsamling 20. maj kl. 10Generalforsamling

Link til: Indkaldelsen, Regnskab 2022, Budget 2024 og
bilag:    Affaldsspande - Badebro - Skilte

Se billeder fra generalforsamlingen - her
Genf 2023

Jørgen Stoltz lagde en folder om pleje af naturgrunden:

Vilde blomster

Slå området tidligt - i april eller starten af maj, så de blomstrende urter får en chance.
Næste klip sker igen sidst i september eller oktober.
Det er afgørende at du fjerner materialet, når du har slået og klippet - det fjerner næring og giver lys til bunden.
Invitér naturen ind på grunden - Link

Naturplejedag lørdag den 13. maj

Naturplejedag
Se flere billeder her


Naturolejedage 23

Stenlejerne - for enden af Søstensvej
Historie

Det er svært at forestille sig, at denne kolos har ligget for enden af Søstensvej. Nye kort og luftfotos har givet mulighed for at placere bygningerne på nutidige kort.  Se mere her.


foto

 

BOK - Kultur
   "Det sker" - link    
   "Forårskataloget" - Link   


Udflugter, ture mv.

Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link

Faste aktiviteter i omegnen


BålBålfade

Du må kun afbrænde rent og tørt træ på særligt indrettede bålsteder.  Dit bål må ikke genere dine omgivelser.

Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Nedenstående gælder for bål og bålfade med en diameter op til 80 cm.

  • Mindst 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag
  • Mindst 15 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • Mindst 15 meter fra oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  • Mindst 15 meter fra Letantændelige markafgrøder
  • Mindst 15 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare afgrøder.
    Hvis bålfadet er over 120 cm er afstandskravet 60 m.

 Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.

Der er ikke lavet nogen specifikke regler for vildmarksovnene, men et godt udgangspunkt er reglerne omkring bål.

NB! Hav altid en spand vand stående til slukning, og sørg for sikker slukning

Afbrændingsbekendtgørelsen - Vejledningen


xxx

4 beholdere? .. eller del med naboen?

Naboløsning

Hver ejendom skal have 4 beholdere fra efteråret. De vil dominere området, men der er en mulighed for at dele med naboen. Læs mere her


Bekymring over flere færgeafgange 

Molslinjen

Artikel: I Odsherred er der nervøsitet for trafikkaos, når Molslinjen øger antallet af afgange. Læs mere her


Forsvaret vil begrænse til Gniben.

Ingen adgang

Man ønsker, at inddrage den kommunale vej fra Søllerødlejren og ud til vendepladsen. Den tidligere åbne holdning til besøg på området og ad stien til stranden med svømmer-stenene og revet ændres hermed. Læs mere her


Den lille Grønne 2022 - link

Den lille Grønne 2023


GenbrugsstationenGenbrugsstationen

Åbningstider


Se, hvor færgerne befinder sigSkibstrafikLink

Færgesymbolet er gult - klik på det for at se, hvornår der sidst er opdateret.


HUSK! Beskæring langs vejeneBeskær til skel

Vejene er 8 m brede og bør have en kørebane på 4 m og 2 m rabat på hver side. Frihøjde 4,5 m.
Stikvejene er 6 m brede og bør have 3,5 m kørebane og 1,25 m rabat i hver side. Frihøjde 2,75 m.
Rabatten er en del af vejarealet og skal derfor holdes fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.
Foreningen vedligeholder vejene og medlemmerne rydder rabatten.


 Quick Guide

Quick Guide.jpg

Hent guiden her. Link


Stenlejerne
Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.

Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Link (5,6 MB)

 

Sidst ændret: May 28, 2023, 11:36
top næste »

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 

 

 

 

Login