Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Naturpleje > 15. Juni Fondens pris - kommunens indstilling
top
Page

15. Juni Fondens pris - kommunens indstilling

 

Kommunens indstilling:

15. Juni Fonden har annonceret og søger indstillinger til Naturpris for 2020.

Center for Miljø og Teknik anbefaler særligt naturplejeprojektet langs Gnibens Kattegatkyst.

Sagsfremstilling

15. Juni Fonden medvirker til at sikre og forbedre danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna. Derfor uddeler fonden hvert år Naturprisen på 200.000 kr.  

Naturprisen gives til den eller de lodsejere, der gennem omfattende eller langvarige aktiviteter gør en helt særlig og ekstra indsats for dansk natur og biodiversitet på egne arealer gerne i tæt samarbejde mellem flere parter (andre lodsejere, kommuner, Naturstyrelsen, interesseorganisationer eller andre). 

Center for Miljø og Teknik anbefaler indstilling af naturplejeprojektet, fordi de tre grundejerforeninger på Gniben, Tornerosebugten, Klitrosebugten og Gyvelbugten i fællesskab og hver for sig udfører en væsentlig naturplejeindsats. På grundlag af et stort fælles naturplejeprojekt fra 2013-2016 har de tre foreninger givet sig i kast med ambitiøse og krævende opgaver for at sikre indsatsens resultater og den mangfoldige natur i området. De 3 foreninger gik sammen med kommunen om et projekt fra 2013-2016, støttet af 15. Juni Fonden om Kattegats kystnatur. Projektet omfattede udarbejdelse af plejeplaner, botaniske undersøgelser og omfattende både manuelle og maskinelle rydninger af især Rynket Rose (hybenroser). De tre foreninger bidrog med arbejdskraft, engagement og viden, mens kommunen bidrog til maskinelle rydninger og opsatte hegn til et fælles græsningsprojekt ved Strandvejen.  

Området er et gammelt sten-industriområde, der nu indgår i sommerhusområdet ved Gniben. Det har en meget rig strand-, hede- og overdrevsvegetation, med flere sjældne arter tilknyttet. Naturtyperne er desværre fortsat truet af invasive arter som Rosa rugosa og gyvel. Det særprægede område, der ud over en barsk kystnatur er kendetegnet af lange miler også kaldet topper eller ral-lejer, er særdeles svære at pleje. Alligevel udfører foreningerne en utrættelig og eksemplarisk pleje i form af slåning og optrækning af roser og gyvel mv. De har forsøgt sig frem og har været innovative ved fx at bruge afdækning af roser for at bekæmpe planterne på de arealer, hvor almindelige metoder ikke egner sig. Alle tre foreninger har organiseret sig via deres respektive bestyrelser og afsætter betydelige midler til at sikre bevarelsen af den unikke natur i området. Plejen udføres typisk på arbejdsdage for frivillige i foreningerne, men også ved at tilkøbe professionel hjælp. Kommunen deltager fortsat med vejledning og med pleje af egne arealer i området.  

Grundejerforeninger har genskabt et unikt landskab med stor natur- og fortælleværdi. De driver et naturplejeprojekt med stor entusiasme og energi, hvilket har været til stor inspiration for andre grundejerforeninger og borgere, der ønsker at gøre noget for naturen. 

Se i bilag 2 for mere beskrivelse af projektet. Foreninger har hjemmeside om deres naturplejeindsats:

https://www.gyvelbugten.dk/?Naturpleje  https://www.klitrosebugten.dk/?Naturpleje

http://www.tornerosebugten.dk/naturpleje.html

Økonomiske konsekvenser

Til naturplejeprojektet ar der anvendt skønsmæssigt 1 mio. kr. i perioden fra 2013-2016. Det består dels i tilskud fra 15. Juni Fonden på 300.000 kr., og ca. 400.000 kr. fra kommunen, bl.a. til bekostning af hegn og ikke mindst de mange timers frivilligt arbejde, der kan gøres op til tilsvarende beløb.

Alle tre foreninger har siden projektets gennemførelse hævet deres kontingenter betydeligt til deres grundejerforening for at kunne afsætte midler til arbejdet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Med projektet er der genskab levesteder for sjældne planter på overdrev og hede med der til hørende insekter. Lokalt er der genskab natur af høj værdi og samtidigt styrket fortællingen om Ral-lejernes landskab og kulturhistorie.

Bilag

306-2020-48207 - Bilag 1 - 15. Juni Fondens Naturpris 2020 LINK


Sagsbehandlet og godkendt i Miljø- og Klimaudvalget 31. marts 2020
top
top
Menu

Login