Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Naturpleje > Naturplejedage - siden 2014 > Arbejdsdag 16. juli 2016
top
Page

Arbejdsdag 16. juli 2016

 

Kære medlemmer afKornet Stenbræk

Klitrosebugten

 

Hermed inviteres til arbejdsdag
lørdag den 16. juli 2016 klokken 10

Vi mødes på Nøkkerosevej 20                                                                  

                                                                                                                            

Arbejdet med fjernelse af rosenrødder har vist sig at være en effektiv metode til at begrænse Rynket rose, men der er stadigvæk behov for, at opgravningsfelterne gennemgås. Specielt er der mellem Klitrosevej og Buskrosevej nogle nygravede rosenfelter, der skal renses.

Vores indsats på arbejdsdagene har gjort en stor forskel, men vi er ikke færdige endnu.

Siden sidst er pilekrattet for enden af Nøkkerosevej blevet ryddet, og området er blevet ”glattet” ud, men der er behov for fjernelse af pilerødder.  Det er håbet, at der her kan etableres en lille strandeng, der er således blevet gravet nogle prøvehuller.

Endelig ligger der på stranden afklippet materiale, som bør fjernes.

Arbejdet den 16. juli vil især dreje sig om at fjerne af pile-  og rosenrødder. Afhængigt af hvor mange der kommer, er det også aktuelt at fjerne gyvel, græs, pil og fyr … og ikke at forglemme: Undervejs vil der blive udleveret forfriskninger.

Redskaber stilles til rådighed. Men husk arbejdshandskerne. Medbring også gerne en trillebør, et ørnenæb og/eller en grensaks.

Som sædvanligt skal alt indsamlet materiale køres bort. Derfor hvis du har en trailer, som du vil stille til rådighed for bortkørsel af materiale, vil vi meget gerne, at du vil nævne det i forbindelse med din tilmelding.

 

Arbejdsdagen slutter ved 13-tiden, hvorefter vi samles til frokost og hyggeligt samvær på Nøkkerosevej 20.

Af hensyn til frokosten beder vi om tilmelding senest 11. juli, til:

Thorkild Christensen:

Tlf:  48171033   mobil 40870933       e-mail tc@klitrosebugten.dk

Carsten Parby:

Tlf:                    mobil 26358688        e-mail cp@klitrosebugten.dk

 

På forhåbentlig gensyn

  

 

top
top
Menu

Login