Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Naturpleje > Naturplejedage - siden 2014 > Arbejdsdag 17.10.2015
top
Page

Arbejdsdag 17.10.2015

Opgaver

Årets tredie og sidste arbejdsdag blev atter en succes. Opgaven gik ud på at fjerne rosenrødder i de nygravede områder på strandvolden og i området nær gyvelbugten. 16 var mødt frem og tog så godt fat, at alt var ryddet ved 13-tiden - en god indsats med et flot resultat.

Her efter var det tid til spisning. Mens der blev gravet og samlet rødder, havde Åse sørget for en god frokost, der blev nydt i hyggeligt samvær.

Sammenfattende takker bestyrelsen de mange, der i året har deltaget i arbejdsdagene med naturpleje. Forarbejdet er gjort med maskinkraft, men uden den efterfølgende indsats havde det været spildt arbejde. Den samlede indsats har betydet, at vi med tilfredshed kan se tilbage på resultatet af naturplejen i 2015.

En særlig tak til Thorkild og Åse for deres indsats med at sørge godt for os, når arbejdet er udført. Det er vigtigt, at vi får en god naturpleje, men det er lige så vigtigt, med en god medlemspleje, og det er de gode til. Stor tak fra alle, der har nydt godt af deres indsats.

 


Arbejdsdag i
KLITROSEBUGTEN
Lørdag den 17. oktober 2015

Vi mødes klokken 10 
Nøkkerosevej 20 20                              

 

                        
           

For tredje og sidste gang i år indkaldes der til Arbejdsdag i Klitrosebugten, og der er indhøstet erfaringer omkring bekæmpelse af Rynket rose. Maskinel opgravning af roserne efterfulgt af manuel opgravning af rødder har vist sig at være meget effektiv. Opgravning af solitærroser har ligeledes været en succes. Vores indsats på arbejdsdagene har derfor gjort en stor forskel.
I de områder, der før var domineret af roser, græs og havtorn, som delvis er blevet slået maskinelt 3-4 gange, ses der nu mange forskellige blomster, specielt kan nævnes den smukke blå Slangehoved, men også den sjældne Dansk astragel er dukket op adskillige steder og ikke at forglemme Gul evighedsblomst. Der er således grund til at være optimistisk.

Arbejdet den 17. oktober vil også denne gang især dreje sig om opgravning af rosenrødder og specielt i nogle nye opgravningsfelter. Afhængigt af hvor mange der kommer, er det også aktuelt at fjerne gyvel, græs, pil og fyr.
Redskaber, såsom kraftige grebe, river, kortbladede leer, gyveloptrækkere med mere, stilles til rådighed. Men husk arbejdshandskerne. Medbring også gerne en trillebør, et ørnenæb eller en grensaks.
Desuden findes et antal såkaldte big bags til indsamlet materiale, for som sædvanligt skal alt indsamlet materiale køres bort. Derfor hvis du har en trailer, som du vil stille til rådighed for bortkørsel af materiale, vil vi meget gerne, at du vil nævne det i forbindelse med din tilmelding.
Det er planen, at der arbejdes en 3 – 4 timer inklusiv forfriskninger.   

Arbejdsdagen vil slutte med en frokost på Nøkkerosevej 20, hvor vi også vil få lejlighed til at dyrke det sociale.

Af hensyn til frokosten er tilmelding nødvendig – senest 14. oktober, til:

Thorkild Christensen:
Tlf. 48171033   mobil 40870933        e-mail tc@klitrosebugten.dk
eller til
Carsten Parby:
Mobil 26358688                                 e-mail cp@klitrosebugten.dk

 

top
top
Menu

Login