Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Naturpleje > Naturplejedage - siden 2014 > Arbejdsdag 28. maj 2016
top
Page

Arbejdsdag 28. maj 2016

 

 

 

ARBEJDSDAG i KLITROSEBUGTENVandhul

 

Lørdag den 28. Maj 2016

Vi mødes klokken 10  -

Nøkkerosevej 20                                                                    

                                                                                                                            

For første gang i år indkaldes der til Arbejdsdag i Klitrosebugten.

Selvom maskinel opgravning af Rynket rose efterfulgt af manuel opgravning af rødder har vist sig at være effektiv, er der er stadigvæk behov for, at opgravningsfelterne gennemgås.  Opgravning af solitærroser har også været en succes. Vores indsats på arbejdsdagene har gjort en stor forskel.

Professionel maskinel slåning af roser og havtorn har mindsket deres vækst, og vil blive gentaget en 3-4 gange i løbet af året.

Siden sidst er pilekrattet for enden af Nøkkerosevej blevet ryddet, og området er blevet ”glattet” ud, men der er behov for fjernelse af såvel affald som opgravning af pilerødder.  Det er håbet, at der her kan etableres en lille strandeng, der er således blevet gravet nogle prøvehuller.

Desuden er der mellem Klitrosevej og Buskrosevej nogle nyopgravede rosenfelter, som skal efterbehandles for at fjerne rødder. Endeligt ligger der på stranden afklippet materiale, som bør fjernes.

 

Arbejdet den 28. Maj vil især dreje sig om opgravning af pilerødder, men også fjernelse af rosenrødder og specielt da i de nye opgravningsfelter. Afhængigt af hvor mange der kommer, er det også aktuelt at fjerne gyvel, græs, pil og fyr.

Redskaber stilles til rådighed. Men husk arbejdshandskerne. Medbring også gerne en trillebør, et ørnenæb og/eller en grensaks.

Desuden har vi et antal såkaldte big bags til indsamlet materiale, for som sædvanligt skal alt indsamlet materiale køres bort.

Derfor hvis du har en trailer, som du vil stille til rådighed for bortkørsel af materiale, vil vi meget gerne, at du vil nævne det i forbindelse med din tilmelding.

Det er planen, at der arbejdes en 3 – 4 timer inklusiv forfriskninger.  

 

Arbejdsdagen vil slutte med en frokost på Nøkkerosevej 20, hvor vi også vil få lejlighed til at dyrke socialt samvær.

 

Af hensyn til frokosten er tilmelding nødvendig – senest 24 Maj, til:

 

 

Thorkild Christensen:

( 48171033   mobil 40870933       e-mail tc@klitrosebugten.dk

eller til

Carsten Parby:

( 46138688  mobil 26358688        e-mail cp@klitrosebugten.dk

 

P.S. I øvrigt henvises til Foreningens Hjemmeside

top
top
Menu

Login