Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Naturpleje > Naturplejedage - siden 2014 > Naturplejedag 12. sept. 2020
top
Page

Naturplejedag 12. sept. 2020

 

Naturplejedag 2020

En lørdag formiddag - med overskyet vejr og let vind - mødte 24 morgenfriske op til årets naturplejedag.
Opgaverne var givet på forhånd, og der var stor lyst til at komme i gang.

Ved Buskrosevej mod Klitrosevej har Hybenroserne bredt sig, men et hold gik i gang og fik ryddet godt op i dem.

På fællesarealet for enden af Nøkkerosevej fortsatte et andet hold med at fjerne de gyvler, der ikke blev fjernet på sidste års arbejdsdag.

Det samme skete på Tunnelen, hvor gyvlen igennem nogle år er vokset godt til. Her blev ’høstet’ tre store trailerlæs.

Strandengen har et stort område med kraftig bevoksning, der skal fjernes hvert år for at undgå, at der skabes grobund for brændenælder, brombær mv. Det blev slået, revet sammen og kørt væk.

Alle ydede en flot indsats, der tydeligt kan ses, når vi færdes i området, og måles i de mange læs, der blev kørt på containerpladsen, og … i pauserne bliver der samtidig mulighed for socialt samvær og lære nye medlemmer at kende.

Henimod ét var det tid til frokost. Vi mødtes hos Fangel, der havde dækket fint op med lækkert smørrebrød fra Den Gyldne Hane, og her fortsatte den gode snak.

Desværre blev det, pga. Corona kun til én naturplejedag i år, men forhåbentlig kan vi mødes flere gange i 2021 – der bliver ved med at vokse nye opgaver frem.


 

Invitation til
Naturplejedag 12. sept. kl. 10 - start Nøkkerosevej

Der er imponerende 19 tilmeldte til naturplejedagen -  et stort tak!

Da vi er så mange, kan vi fordele os på 3 indsatsområder:

  1. Rydning af tunnelen for enden af Søstensvej (der ligger en del kvas/afhug fra fyrretræerne ind mod den nærliggende grund mod øst, det bliver afhentet særskilt). Carsten Parby har tilbudt at slå det flade areal mod stranden, det kan være der bliver lidt arbejde i denne forbindelse.
  2. Fællesarealet for enden af Nøkkerosevej (hvor vi mødes). På trods af den store indsat sidst år, er der stadig en del (mindre) gyvel, der breder sig, og som skal fjernes.
  3. Strandvolden mellem Klitrosevej og Buskrosevej. Der står nogle mindre områder med hybenroser på de inderste volde (og brombærkrat hvis nogen har lyst), som skal fjernes, inden de breder sig.

Ved 12.30 - 13 tiden slutter vi med en hyggelig og velfortjent frokost hos Jørgen Fangel på Søstensvej 25.

HUSK handsker og evt. ørnenæb/sav, andre redskaber vil være til rådighed (gyveloptrækkere, grebe, le og river), sprit vil også være tilgængeligt.
Vel mødt - det bliver hyggeligt.

Mange hilsner
på Bestyrelsens vegne
Rune 

 
Invitationen til - Fælles arbejdsdag lørdag den 12. september kl. 10

Kære Alle
Så er der mulighed for igen at afholde arbejdsdag med vedligeholdelse af vores fællesarealer. 
Årets arbejdsdag bliver lørdag den 12. September. Vi mødes for enden af Nøkkerosevej ned mod stranden kl. 10 og aftaler dagens arbejde. Kl. ca. 13. er der fælles frokost hos Jørgen Fangel på Søstensvej 25.
Medbring gerne ørnenæb og arbejdshansker.
Hvis I har mulighed for at stille med en trailer til bortkørsel af affald, må I gerne give besked.

Af hensyn til frokosten må I gerne give besked om, hvor mange I kommer til Jørgen Fangel på: jf@klitrosebugten.dk senest tirsdag den 8. september.

På gensyn til en hyggelig og  fornøjelig lørdag!
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

top
top
Menu

Login