Naturplejedag 15. maj 2021

2021-05-15

Se flere billeder fra dagen

27 medlemmer mødte op klokken 10 for at pleje og vedligeholde vores fællesarealer. Det var et fantastisk flot fremmøde af både nye og gamle medlemmer, det var dejligt at så mange nye medlemmer mødte op og fik en god introduktion til de øvrige medlemmer og vores vedligeholdelsesplan for området.

Vejret var ikke det bedste, men vi holdt varmen ved at fjerne specielt gyvel denne gang. Der er meget udgået gyvel på arealerne - måske pga. den relativt kolde vinter med frostgrader. Indsatsen var koncentreret omkring det store areal ud for Søstensvej, også tunnelen blev ryddet for meget. Der blev også slået siv, som det kan ses. Arealet ved Nøkkerosevej fik også en ekstra gennemgang.

Naturplejedagen blev traditionen tro afsluttet med fælles frokost - med behørig afstand og overholdelse af de gældende restriktioner hos Merete og Asger på Nøkkerosevej.

Håber at se mange til den næste naturplejedag lørdag den 3. juli.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Naturplejedag 2021

Årets  første Naturplejedag lørdag den 15. maj 2021 kl. 10
Så er det tid til den første naturplejedag i år. Det er muligt at gennemføre denne under hensyntagen til de gældende COVID-19 forholdsregler.
Vi mødes kl. 10 for enden af Søstensvej mod stranden. Medbring gerne ørnenæb og arbejdshandsker. Hvis nogen har mulighed for at stille med trailer til bortkørsel af affald, må I gerne give besked ved tilmeldingen.
Vi slutter traditionen tro af med fælles frokost hos Merete og Asger, Nøkkerosevej 18 kl. ca. 13.00. Frokosten vil blive afholdt efter de gældende retningslinjer, vi satser på at holde det udendørs afhængig af antal deltagere og  den konkrete udmelding om lempelse af restriktionerne, der er i gang lige nu.
Tilmelding på mail til asger.kej@gmail.com senest onsdag den 12. maj med antal deltagere og om I deltager i frokosten.

Gyvel med lang rod

Indsatsen denne gang vil udover oprydning specielt være koncentreret om fjernelse af gyvel - der er (heldigvis) meget udgået gyvel, muligvis pga. frosten.

Vel mødt!
med venlig hilsen
Bestyrelsen