Hent dagsorden i PDF-format HER           .

 

Indkaldelse til generalforsamling

lørdag den 5. september 2020, kl. 10.00

i Forsamlingshuset, Skoletoften 6, Havnebyen.

 

                                                                  2020-08-02

(På grund af COVID-19 restriktionerne var det ikke muligt at afholde generalforsamlingen i maj måned, som forskrevet i vedtægterne.)

Der serveres det sædvanlige traktement til de medlemmer, som tilmelder sig senest mandag den 31. august med e-mail joergen.kjems@gmail.com eller telefon 40272873

---

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (udsendt og på hjemmesiden)
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
  • Bestyrelsen foreslår, at opkrævninger af kontingent, der ikke betales via betalingsservice, pålægges et gebyr på 100,- kr.
 1. Forslag fra medlemmerne.
  • Der er ikke indkommet forslag inden fristen den 1. april 2020
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  To medlemmer er på valg:

         Jesper Harder, kasserer – accepterer genvalg

         Rune Vedelsdal – accepterer genvalg
 1. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 2. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.
 3. Eventuelt.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, kan ikke komme til afgørelse på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen