Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Udkast til Ordensregler
top
Page

Udkast til Ordensregler

 
 

Klitrosebugten, bestyrelsen                                                                                Marts, 2021

Ordensregler (nyformuleret udkast)

Foreningens ordensregler skal sikre at vores område er til glæde for alle beboerne. De er baseret på gældende love og deklarationen for Klitrosebugten samt den vision, der er formuleret for vores fælles brug af området.

Tag hensyn til naboerne
For at undgå støjgener må motorplæneklippere, motorsave, buskryddere samt andre larmende maskiner kun bruges fra kl. 10 -13 lørdage, søndage og helligdage. Andre dage må de bruges fra kl. 9 – 18.
Tag hensyn til naboerne og begræns lyd fra f.eks udendørs radioer og anden støjende adfærd.
Lad være med at færdes på andres parceller.

Hold området rent og ryddeligt
Smid ikke affald på fællesarealer, veje og strand. Man kan nemt komme af med sit affald på genbrugsstationen i Havnebyen. Saml gerne affald op fra fællesarealerne og tag det med hjem til affaldspanden.
Hvis man f.eks. har brædder/redskaber mv. liggende på sin grund, så placer disse, så de er ude af synsfeltet for naboer og andre passerende. 

Kør forsigtigt på vore veje
Vis hensyn og kør ikke mere end 20 km/t også af hensyn til andres sikkerhed. Vejene er sarte, og de støver.
Man må ikke bruge motorkøretøjer, herunder knallerter, på fællesarealerne og stranden.

Parker på egen grund

På hver ejendom skal der være plads til parkering af mindst 2 biler for hver beboelse, jfr. deklarationen § 6. Det er forbudt at parkere på vore veje og på grundejerforeningens øvrige område. Dette gælder også for medlemmer af Klitrosebugten og deres besøgende.

Undgå brandfare
Området kan være meget tørt og derfor brandfarligt. Kvasbunker på parcellerne skal derfor fjernes så hurtigt som muligt. Kør kvaset til Genbrugsstationen i Havnebyen.
Undgå gerne rygning i det fri. Sluk skod omhyggeligt og tag dem med hjem til affaldsposen. Cigaretskod pynter ikke i området.  
Brug af grill kræver brandsikkert underlag. Hav sluknings-materiel parat og brug askespand til de brugte grillkul. Det gælder også aske fra brændeovne.
Enhver form for afbrænding af affald og kvas på parcellerne, fællesarealerne, vejene og stranden er forbudt hele året. Brug genbrugsstationen i Havnebyen.
Se i øvrigt retningslinierne på hjemmesiden.

Husdyr er velkomne
Men sørg for at hunde og andre husdyr ikke er til gene for omkringboende.
I perioden 1. april – 31. august skal hunde føres i snor på strand, fællesarealer, veje og stier. Hvis man ikke har kontrol over sin hund og kan kalde den til sig, skal den altid føres i snor. Det er forbudt at lade sin hund strejfe alene rundt i området og lufte sig selv. Hunde-efterladenskaber skal tages med hjem til affaldsposen.

Ridning

Det er ikke tilladt at ride på hest på vore veje og fællesarealer

Udlejning
Hvis man udlejer sit hus, skal lejer gøres bekendt med foreningens ordensregler. 

 


 

 

 

 

top
top
Menu

 

 

 

 Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

 

 

 

Login