Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Deklaration > Holdninger og grundregler
top
Page

            Deklarationens betydning for området

  Grundejerforeningen Klitrosebugten ligger i et område, hvor der tidligere er udvundet, grus, skærver og sten. Da områdets ejere besluttede at udstykke området, lå det hen som et grusgravs-område, som fik lov til at gro til med den flora, som kan overleve i næringsfattig jord. Dette har skabt vores unikke, kuperede landskab, som er righoldigt på strandengsvegetation, lyng, revling, fyr og andre planter, som man ellers typisk finder i barske landskaber ved Vesterhavet. Gravning og sortering  
  Området er rigt på naturoplevelser, som vi sommerhusejere kan glæde os over - og som for mange af os har været den afgørende grund til, at vi valgte at købe grund eller sommerhus netop her. Grundejerforeningen vil arbejde for at bevare denne unikke karakter.  
 

Heldigvis understøttes denne intention af den deklaration, som ved udstykningen i 1969 blev tinglyst på samtlige matrikler i foreningens område.


Sammen med reguleringen i bygningsvedtægterne har vi et godt regelgrundlag til at sikre en bebyggelse, som passer ind i landskabet, og som sikrer luft mellem bygningerne:

Afstande  
  - bygninger må ikke opføres nærmere end 11 m fra skel mod fordelingsvejene og 7 m fra skel mod andre grunde, stikveje eller fællesarealer. Dette er et klart krav i den tinglyste deklaration, som kommunen ikke kan dispensere fra (selv om der er mildere krav i bygningsvedtægterne), og som grundejerforeningen under ingen omstændigheder dispenserer fra.   
 

Disse byggelinjer gælder også for gæstehuse, skure og andre småbygninger.Bestyrelsen søger ikke efter ulovlige byggerier, men hvis manglende overholdelse af byggelinjerne bliver påtalt, vil bestyrelsen gå ind i sagen for at få ulovligt opførte bygninger flyttet eller fjernet.

Byggelinjer  
 

Bygningerne skal opføres som etplanshuse (ingen udnyttet tagetage) og med en maximal højde over eksisterende terræn på 3 m (langs mindst en langside efter bygningsvedtægterne), samt med en maksimal højde til tagets højeste punkt på 5 m. 

 
  Den oprindelige deklaration kræver en facadehøje på maksimalt 3 m langs alle husets langsider og en maksimal taghældning på 30 grader. Dette har ledt til den bygningskarakter med lave bygninger, som dominerer området i dag. Bestyrelsen opfordrer til, at fremtidige byggerier gennemføres i overensstemmelse med denne byggeskik. Bestyrelsen vil udnytte sin påtaleret i relation til kommunens administration af bygningsvedtægterne for at sikre, at områdets karakter bevares.  Byggelinier  
 

Hegn i skel til naboer, veje og fællesarealer skal etableres som levende hegn. Bestyrelsen opfordrer  til, at man ikke planter flere træer end krævet og fælder, inden træerne bliver for voldsomme. 

 
 

Desuden opfordrer vi til, at man holder sig til beplantninger, som er naturlige i området - og derfor bevarer områdets karakter.


Lad os holde os væk fra planter, træer og buske, som hører hjemme i muldjord i parcelhushaver - og bevare et åbent og unikt sommerhusområde, der ikke "springer i skov" - og ændrer karakter fra det oprindelige åbne landstkab.

Beplantning  
 

 

 
       
« forrige top næste »
top
Menu
 
 
 Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

 

 

 

 

Login