Klitrosebugten

Du er her:  Klitrosebugten
top
Page
Plan om gigantiske havvindmøller

Møllerne er 256 m høje; lidt højere end Storebæltsbroen.

Havvindmøller

Den sorte streg angiver det udendørs støjniveau fra møllerne på: 37 dB ved 6 m/s og 39 dB ved 8 m/sek (Dæmpet radio har et niveau på 40 dB)

Fra borgermødet om havvindmøller den 16. september:

De fremmødte var positive over for havvindmøller, men generelt var der stor utilfredshed med den korte afstand til møllerne og møllehøjden.

Fra forsamlingen udtryktes mistillid til visualiseringerne og beregninger af støj fra møllerne, og opfordringen gik på at afvente placeringen af øvrige vindmølleparker i området.

Link til borgermødet den 16. september Her

Link til tidligere indlæg - her


Militærøvelser – Fra 11/9 til 23/9 og uge 39.

Søværnet
Søværnets Dykkertjeneste afholder øvelser på bomber/miner, der ikke indeholder sprængstoffer. Der trænes i maritime omgivelser - på strande, i havne, i- og under vand, på land samt kyst strækninger.
Kursisterne vil være iklædt skudsikker vest, samt hjelm, altså fuldt ”krigsmæssig” påklædning.
Læs mere her

– I uge 39 vil der være skydning for en fregat og et af vores fartøjer, som normalt sejler farvandsovervågning.

– Vi gør naturligvis, hvad vi kan for at mindske generne for skibstrafikken og dem, som opholder sig på land, slutter Center for Våben af.

Der er fortsat ikke adgang til stranden ved Gniben.


2. naturplejedag 16. juli

Naturplejedag

Velfortjent frokost efter god indsats med naturpleje af vores fællesarealer. Læs mere her


Klitrosebugtens generalforsamling

Generalforsamling

afholdtes 28. maj kl. 10 i Forsamlingshuset.

Læs: Indkaldelsen - Regnskab 2021 - Budget 2023 - Beretning - Referat


Pas på brandfaren

Juli 2022: Der er knastørt mange steder lige nu, og risikoen for en naturbrand er derfor større. Vær varsom med brug af åben ild, fx hvis du griller  - og hav altid vand i nærheden.


Vandværket

YLV

Fra generalforsamlingen 14. maj 2022.
Vandværket er velfungerende. Der er vand nok – også i højsæsonen – og kvaliteten er i top. Hårdhedsgrad: 8. Priserne fastholdes i 2023. Opsætning af de nye digitale målere påbegyndes i år, og fortsætter de følgende.

Den lille Grønne 2022 - link

Tømning ændres til torsdag efter 4. januar - se kalender

Den lille Grønne 2022


Udflugter, ture mv.


Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link

Faste aktiviteter i omegnen


Stenlejerne
Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.

Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Link (5,6 MB)

xxx

3 spor til 2 spor til 1 spor.

Molslinjen vil nedlægge lysreguleringen og flette trafikken sammen over 650 m.

I VVM-ansøgningen (LINK) står bl.a.: "Sammenfletningsmanøvren kan tage bilisternes opmærksomhed. Ved den tilladte hastighed på 60 km/t og med en afstand på mere end 100m til krydset ved Gnibenvej fra endelig afslutning af sammenfletning, vurderes det, at der er god tid og mulighed for at erkende krydset og eventuelle
venstresvingende bilister, der afventer venstresving mod nord. Stopsigelængden ved 60 km/t er 75m.
Der vil naturligvis altid kunne opstå ... uheldige situationer, når nogle aggressive bilister forsøger at ”komme først”. I disse situationer vil uheldstypen dog typisk være skrammer og ikke alvorlige uheld "

En umiddelbar vurdering er, at forslaget skaber en ukontrolleret trafik, der gør forholdene mere risikable og uoverskuelige ved udkørsel fra Gnibenvej, og ingen tidsbesparelse!
Link til tidligere tekst.


Årlig tømning af septiktanken

Slamsuger

Hidtil er septictankene blevet tømt hvert tredje år. Nu skal de tømmes hvert år. Den årlige udgift stiger til 1.075 kr. Læs mere her


Sjællandsleden - På tur fra Odden til Sonnerup skov
Odden færgehavn til Sonnerup skov
Læs mere og se udsendelsen her


Genbrugsstationen

Genbrugsstationen

Åbningstider


Se, hvor færgerne befinder sig
SkibstrafikLink

Færgesymbolet er gult - klik på det for at se, hvornår der sidst er opdateret.


HUSK! Beskæring langs vejene

Beskær til skel

Vejene er 8 m brede og bør have en kørebane på 4 m og 2 m rabat på hver side. Frihøjde 4,5 m.
Stikvejene er 6 m brede og bør have 3,5 m kørebane og 1,25 m rabat i hver side. Frihøjde 2,75 m.
Rabatten er en del af vejarealet og skal derfor holdes fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.
Foreningen vedligeholder vejene og medlemmerne rydder rabatten.


 

Quick Guide

Quick Guide.jpg

Hent guiden her. Link


Bål
Bålfade

Du må kun afbrænde rent og tørt træ på særligt indrettede bålsteder.  Dit bål må ikke genere dine omgivelser.

Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Nedenstående gælder for bål og bålfade med en diameter op til 80 cm.

  • Mindst 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag
  • Mindst 15 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • Mindst 15 meter fra oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  • Mindst 15 meter fra Letantændelige markafgrøder
  • Mindst 15 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare afgrøder.
    Hvis bålfadet er over 120 cm er afstandskravet 60 m.

 Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.

Der er ikke lavet nogen specifikke regler for vildmarksovnene, men et godt udgangspunkt er reglerne omkring bål.

NB! Hav altid en spand vand stående til slukning, og sørg for sikker slukning

Afbrændingsbekendtgørelsen - Vejledningen

 

 

 

 

 

top næste »

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

 

 

 

 

Login