Klitrosebugten

Du er her:  Klitrosebugten
top
Page

Klitrosebugten

Generalforsamling udsat

Forsamlingshuset

Generalforsamlingen den 23. maj 2020 aflyses - ny dato 5. sept.
Regnskab 2019 - Link

Vandværkets generalforsamling 30. maj

.. er aflyst indtil videre.


Brand i affaldsbeholder

Askespand

Sådan bør du tømme din brændeovn

  • Sørg for, at der ikke er gløder i asken. 
  • Få dig en stålspand med låg og hæld asken her i.
  • Lad asken stå i stålspanden et par dage, indtil du er sikker på, at de sidste gløder er slukket.
    Du bliver overrasket over, hvor længe der er gløder i "gammel" aske.

Septiktanke tømningTømning af septiktanke - planlagt til:
Klitrose- og Buskrosevej: uge 23
Øvrige:                               uge 24

Husk:

  • Dækslet må ikke veje over 25 kg.
  • Dækslet må ikke være monteret med skruer eller anden låseordning.
  • Der skal være fri adgang til ejendommen og dækslet.

Udflugter, ture mv.


Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link

Faste aktiviteter i omegnen

Sommerarrangementer

14.-16. august

MakrelfestivalDanmarksmesterskaberne i makrelfiskeri - Odden Havn Link


HUSK! Beskæring langs vejene

8_m_vej.jpg

Vejene er ikke længere 8 m brede. Stikvejene skal være 6 m brede - flere trænger til beskæring! Læs om veje og beskæring her
VIGTIGT! OM BESKÆRING (Fra "Den lille grønne")Da renovationsvognene mange steder har svært ved at komme rundt på sommerhusvejene, er det vigtigt at sørge for at al bevoksning ud mod vej er beskåret ind til skel. Manglende beskæring kan også være årsag til, at naboen ikke får tømt sin beholder.

HUSK at der minimum bør være 4,20 meters fri højde over vejarealet og klippet helt ind til skel.


Stenlejerne
Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.

Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Link (5,6 MB)


 

Quick Guide

Quick Guide.jpg

Hent guiden her. Link

 

 

 

xxx
Solnedgang - stemningsbilleder

Solnedgang 1

Den 10. maj oplevede vi igen en meget smuk solnedgang.
Klik og nyd billederne her: 1  2  3    Fotograf Hans Henrik Raith

Vejene er repareret

Vejreparattion


Ved indkørsel til Havnebyen er der tre installationer

Måleudstyr

Marie Keiding orienterer: Danmark hæver sig stadigt efter den sidste istid, hvor landet var presset ned af isen. I Odsherred er hævningen ca. 1,5 mm om året. Tidligere målte man landhævningen ved hjælp af nivellering, men i dag bruger man i stigende grad radarmålinger fra satellit. Installationerne ved Havnebyen reflekterer radarsignalerne og giver dermed meget præcise målinger. Installationerne er sat op at Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

15.JuniFonden

Kommunen indstiller til 15. Juni Fondens Naturpris 2020.

15. Juni Fonden medvirker til at sikre og forbedre danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna. Derfor uddeler fonden hvert år Naturprisen på 200.000 kr.  
Naturprisen gives til den eller de lodsejere, der gennem omfattende eller langvarige aktiviteter gør en helt særlig og ekstra indsats for dansk natur og biodiversitet på egne arealer gerne i tæt samarbejde mellem flere parter (andre lodsejere, kommuner, Naturstyrelsen, interesseorganisationer eller andre).

Center for Miljø og Teknik anbefaler indstilling af naturpleje projektet, fordi de tre grundejerforeninger på Gniben, Tornerosebugten, Klitrosebugten og Gyvelbugten i fællesskab og hver for sig udfører en væsentlig naturplejeindsats.

Læs mere HER

15. Juni Fonden bidrog med 300.000 kr. til den maskinelle rydning af vores områder - uden støtte fra kommunen og fonden havde vi aldrig nået målet. Nu kan vi håbe på også at få del i Naturprisen.


Den lille Grønne 2020

Den lille Grønne 2020

 

Genbrugsstationen

Genbrugsstationen

Kun åben tirsdag, lørdag og søndag pga. Corona

Åbningstider

 

top

 

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen orienterer den 30. april 2020 - Link

Genbrugspladsen er

åben tirsdag, lørdag og søndag.

 

15. juni fondenNyt om Naturprisen

Miljø og Tekniks indstilling til 15. Juni Fondens Naturpris 2020 er sagsbehandlet og godkendt i Miljø- og Klimaudvalget 31. marts 2020

 

Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

 

 

 

Login