Klitrosebugten

Du er her:  Klitrosebugten
top
Page
Express 5 indsættes til foråret.Express 5

Molslinjen udtaler: "Det giver op til 32 daglige afgange mellem Jylland og Sjælland. På den måde vil vi kunne have 45-minutters drift"
Det betyder ca ½ time mellem færgetrækkene.

Læs mere her

foto

BOK - Kultur
   "Det sker" - link
   "Forårskataloget" - Link

Odden Kirke restaureres

Kirken restaureres Se Nationalmuseets beskrivelse af restaureringen  Link

2. naturplejedag 16. juliNaturplejedag

Velfortjent frokost efter god indsats med naturpleje af vores fællesarealer. Læs mere her


Klitrosebugtens generalforsamlingGeneralforsamling

afholdtes 28. maj kl. 10 i Forsamlingshuset.

Læs: Indkaldelsen - Regnskab 2021 - Budget 2023 - Beretning - Referat


Udflugter, ture mv.

Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link

Faste aktiviteter i omegnen


BålBålfade

Du må kun afbrænde rent og tørt træ på særligt indrettede bålsteder.  Dit bål må ikke genere dine omgivelser.

Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Nedenstående gælder for bål og bålfade med en diameter op til 80 cm.

  • Mindst 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag
  • Mindst 15 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • Mindst 15 meter fra oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  • Mindst 15 meter fra Letantændelige markafgrøder
  • Mindst 15 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare afgrøder.
    Hvis bålfadet er over 120 cm er afstandskravet 60 m.

 Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.

Der er ikke lavet nogen specifikke regler for vildmarksovnene, men et godt udgangspunkt er reglerne omkring bål.

NB! Hav altid en spand vand stående til slukning, og sørg for sikker slukning

Afbrændingsbekendtgørelsen - Vejledningen


Stenlejerne
Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.

Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Link (5,6 MB)

xxx

3 spor til 2 spor til 1 spor.

Molslinjen vil nedlægge lysreguleringen og flette trafikken sammen over 650 m.
Læs mere her.


Den lille Grønne 2022 - link

Den lille Grønne 2023


Stenbidersæsonen er startetStenbider

Kutterne er ude for at sætte garn.


Sjællandsleden - På tur fra Odden til Sonnerup skovOdden færgehavn til Sonnerup skov
Læs mere og se udsendelsen her

GenbrugsstationenGenbrugsstationen

Åbningstider


Se, hvor færgerne befinder sigSkibstrafikLink

Færgesymbolet er gult - klik på det for at se, hvornår der sidst er opdateret.


HUSK! Beskæring langs vejeneBeskær til skel

Vejene er 8 m brede og bør have en kørebane på 4 m og 2 m rabat på hver side. Frihøjde 4,5 m.
Stikvejene er 6 m brede og bør have 3,5 m kørebane og 1,25 m rabat i hver side. Frihøjde 2,75 m.
Rabatten er en del af vejarealet og skal derfor holdes fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.
Foreningen vedligeholder vejene og medlemmerne rydder rabatten.


 Quick Guide

Quick Guide.jpg

Hent guiden her. Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top næste »

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  link


 

 

 

Login