Klitrosebugten

Du er her:  Klitrosebugten
top
Page

Klitrosebugten

Generalforsamling 19. juni kl. 10
Odden skole

Indkaldelse 2021 Lnk - Regnskab 2020 Link
Budget 2022 Link - Bilag 2021 Link

Generalforsamlingen afholdes på Odden Skole
Tilmelding til traktementet inden 14. juni


Sommerarrangementer

Sommertur 2021Musik, mad, øl og hygge - musikalsk karavane gennem Odsherred. Læs mere her og her

Loppemarked

Odden Skoles Venner afholder lørdag d. 7 august loppemarked i skolegården. Der er åbent fra kl. 10:00 - 14:00.

Makrelfestival 20-22, august     Link

Makrelfestival

Udflugter, ture mv.


Læs beskrivelserne på VisitOdsherreds hjemmeside - Link

Faste aktiviteter i omegnen


Den lille Grønne 2021

Den lille Grønne 2021


Bål
Bålfade

Du må kun afbrænde rent og tørt træ på særligt indrettede bålsteder.  Dit bål må ikke genere dine omgivelser.

Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år.

Nedenstående gælder for bål og bålfade med en diameter op til 80 cm.

  • Mindst 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag
  • Mindst 15 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • Mindst 15 meter fra oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
  • Mindst 15 meter fra Letantændelige markafgrøder
  • Mindst 15 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare afgrøder.
    Hvis bålfadet er over 120 cm er afstandskravet 60 m.

 Afstanden fordobles i jævn og frisk vind i vindens retning.

Der er ikke lavet nogen specifikke regler for vildmarksovnene, men et godt udgangspunkt er reglerne omkring bål.

NB! Hav altid en spand vand stående til slukning, og sørg for sikker slukning

Afbrændingsbekendtgørelsen - Vejledningen

xxx
Naturplejedagen den 15. maj 2021

2021-05-15

27 medlemmer mødte op klokken 10 for at pleje og vedligeholde vores fællesarealer. Det var et fantastisk flot fremmøde af både nye og gamle medlemmer, det var dejligt at så mange nye medlemmer mødte op og fik en god introduktion til de øvrige medlemmer og vores vedligeholdelsesplan for området.
Læs mere her                      Se billeder fra dagen


Corona

Coronasmitte i Odsherred

Antal smittede 16. juni: 3
 Nyeste tal - opdateres kl. 14

Genbrugsstationen

Genbrugsstationen

Åbningstider


Se, hvor færgerne befinder sig
SkibstrafikLink

Færgesymbolet er gult - klik på det for at se, hvornår der sidst er opdateret.


HUSK! Beskæring langs vejene

Beskær til skel

Vejene er 8 m brede og bør have en kørebane på 4 m og 2 m rabat på hver side. Frihøjde 4,5 m.
Stikvejene er 6 m brede og bør have 3,5 m kørebane og 1,25 m rabat i hver side. Frihøjde 2,75 m.
Rabatten er en del af vejarealet og skal derfor holdes fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.
Foreningen vedligeholder vejene og medlemmerne rydder rabatten.


15. juni fondens naturpris er uddelt

15.JuniFonden

Kommunen indstillede Klitrosebugten, Gyvelbugten og Tornerosebugten til Fondens Naturpris 2020. Den er nu givet for at genskabe en værdifuld hedemosenatur i Kragelund Mose ved Grindsted.


Stenlejerne
Stenlejerne

I 75 år er der gravet efter sten i området. Det har skabt landskabet og vilkårene for floraen.

Læs Stenlejernes historie i 36 billeder. Link (5,6 MB)


Quick Guide

Quick Guide.jpg

Hent guiden her. Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top
 Aktuelt Odden-vejr DMI

  link

 

 Naturplejedage 2021

 

 

Login