Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Praktiske oplysninger > P-forbud på alle foreningens veje
top
Page
Zone skilte
Indkørsel Klitrosevej 
Indkørsel Søstensvej
 

29. april 2019

Til grundejerforeningen Klitrosebugten
v/ Carsten Parby

 

Jeg har modtaget jeres ansøgning om ændret skiltning af P-forbud.

Tilladelse

Der gives hermed en offentlig retlig tilladelse til etablering af parkeringsforbud som zonetavle på Klitrosevej og Søstensvej.

At det er en offentlig retlig tilladelse betyder, at der ikke er almene offentlige hensyn til hinder for det ansøgte. Den offentlig retlige tilladelse indebærer ikke rettigheder i forhold til vejens ejer og de vejberettigede (dem der har en vejret) , hvilket betyder, at det er et privat anliggende mellem ansøger, vejens ejer og de vejberettigede om tilladelsen kan udnyttes.

Baggrund

Klitrosevej og Søstensvej er private fællesveje i sommerhusområde og ejes af grundejerforeningen Klitrosebugten.
En færdselsregulering som den ønskede kræver godkendelse fra vejmyndighed og politi, jf. lov om private fællesvej § 57.

Der er tinglyst en deklaration i 1969 for et stort område, der bl.a. omfatter grundejerforeningen Klitrosebugten.

Det fremgår af deklarationens § 6:

Deklarationstekst

Endvidere fremgår det af § 9:

Deklarationstekst

Jeg har vurderet, at parkeringsforbud og skiltning ikke vil hindre de vejberettigedes mulighed for at udnytte sin vejret til grundejerforeningens veje. 

Jeg er af den opfattelse, at der skal skiltes med zone-tavlen (E68) i begge vejsider. Der må ikke etableres yderligere skiltning på samme galge/stander som zone-tavlen.

Tilladt skiltning

Politiet har givet samtykke til etablering af det ønskede parkeringsforbud, med opsætning af 4 zonetavler, 2 ved Klitrosevej (én i hver vejside) og 2 ved Søstensvej (én i hver vejside).

Alle zone-tavler skal på bagsiden forsynes med ophør af parkeringsforbudszone (E69,2).

Herudover kan der på særskilt stander skiltes med (E18) ”Blind vej”, evt. med undertavle ”Lukket område”.

Politiet har samtidig oplyst: ” Vi kan dog ikke tilbyde udvidet parkeringskontrol på baggrund af den lovliggjorte skiltning.”

Opsætning og vedligeholdelse

Ansøger skal selv sørge for indkøb, opsætning og vedligeholdelse af skiltningen.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Havnegade 27, 1058 København K.

Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.

Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.

Med venlig hilsen

Dorte H. Kristensen
Civilingeniør
Center for Miljø og Teknik

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login