Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Praktiske oplysninger > Veje - vedligehold
top
Page
 

 

 

Beskæring mod veje

 

Vejene i Klitrosebugten er private fællesveje. Her er det den enkelte grundejer, der skal sørge for, at beplantning i form af træer og buske langs egen ejendom ikke er til gene for trafikken.

Man skal her være opmærksom på, at store køretøjer såsom lastbiler, slamsugere, brandbiler og renovationsvogne kræver mere plads end personbiler. Sådanne køretøjer skal kunne komme uhindret frem på vejene uden at få ødelagt sidespejle m.v.

Vejene er anlagt som grusveje med rabat i begge sider. De er 8 m brede og bør have en kørebane på 4 m og 2 m rabat på hver side. Stikvejene er 6 m brede og bør have 3,5 m kørebane og 1,25 m rabat i hver side.
Rabatten er en del af vejarealet og skal derfor holdes fri for beplantning, så der er vigeplads for både gående og kørende trafik.

Gør det til en regel mindst én gang årligt at beskære beplantningen i skellinjen mod vejen. Vær opmærksom på, at der minimum bør være 4,20 meters fri højde over vejarealet.

Beskæring foretages som på billedet her.

 

... og beskæringen skal foregå på begge sider af vejen. Ellers flytter trafikken over i den side, hvor der er plads.

Hvis det er et problem at komme frem til din egen ejendom, bør du søge at sikre det gode naboskab på vejen ved at løse tingene i mindelighed. Du kan eventuelt selv kontakte de pågældende grundejere og venligt gøre opmærksom på forholdene. Ser man aldrig de pågældende, kan bestyrelsen være behjælpelig med en helårsadresse.

Du kan også rette henvendelse til bestyrelsen og forelægge den problemet.

Kan tingene ikke løses i mindelighed, anmodes kommunen om at foretage en besigtigelse af forholdene. Hvis beplantningen er til gene for færdslen, kan kommunen i henhold til § 47 i lov om private fællesveje kræve, at der foretages beskæring.

 

Elselskabets sikringsskabe og vandværkets blå standere er anbragt på vejarealet lige uden for skellet. Alt, hvad der vokser der befinder sig foran, er vejrabat!

 

Gyvelen foran sikringsboksen skal fjernes.

Busken skal væk - græsset er ikke et problem.

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login