Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2012 Beretning
top
Page

 

 

 

Bestyrelsens beretning 5. maj 2012

 

 

Vi kunne i store træk godt aflægge den samme beretning som sidste år, for langt hen ad vejen, er emnerne de samme, og der er ikke sket de store sensationer.

 

 

Alligevel bliver beretningen fra bestyrelsen ny og friskt opdateret.

Selvom vi døgnet rundt kan kommunikere og opdatere hinanden via nettet, så kan det ikke erstatte den personlige og direkte dialog, som sker på f.eks. denne generalforsamling. Vi har nogle formalia som skal overholdes, men vi kan, i bred forstand, debattere rigets forfatning. Til fælles gavn. Generalforsamlingen er ligeledes muligheden for, at man kan møde sine naboer og genboer. Hvilket hermed er en opfordring til at flest muligt deltagere i det årlige arrangement.

 

 

I år har vi desuden et rigtigt interessant indlæg, efter generalforsamlingen, hvor Aase og Thorkild Christensen fortæller om Oddens flora. De fleste vil sikkert være overrasket over mangfoldigheden. Hvilket blot adderer til, at vi har vores fritidsbolig i et fantastisk skønt område.

 

 

Det forgangne år har budt på lidt af hvert. Vejret kan vi desværre ikke beslutte noget om på generalforsamlingen. Ellers havde vi nok stemt om en bedre sommer i 2011.

 

 

Ellers har grundejerforeningen ikke været udsat for de store udfordringer, om end der er forekommet nogle ret principielle sager, som vi skal vende tilbage til.

 

 

I lighed med sidste år, så vil bestyrelsen vove den påstand, at vi varetager vores opgaver og medlemmernes interesser på en tilfredsstillende måde. Det være sig almindelig drift, vedligeholdelse og økonomi.

 

 

Som nævnt og aftalt sidste år, så har vi gjort et rimeligt stort indhug i beplantningen på fælles arealerne. Hyben og havtorn er blevet beskåret ganske kraftigt. Gyvel er fjernet i store mængder. Der er en god fremkommelig overalt på stierne. Vi vil sikre beplantningen holdes nede fremover.

Ligeledes er beplantningen omkring veje og stier blevet klippet og vedligeholdt, så vi har, kunne færdes på fornuftig vis. Uanset om vi kommer til fods eller i bil.

 

 

Desværre skal det gentages, at mange steder er området nærmeste ved at springe i skov. Uden vi har gransket det i detaljen, så er meget, som var tiltænkt som et hegn, der må være 1,80 meter i skel, nu oppe i mange meter i både bredde og højde. Bestyrelsen vil gerne henstille – igen, igen – at medlemmerne beskærer de meget store træer og genskaber områdets åbne natur. Det er sket flere steder, hvilket bestemt skaber meget lys og luft for alle omkring boende.

 

 

Vejene er blevet vedligeholdt på sædvanlig vis. Hvilket alligevel betyder huller rundt omkring i foreningen. Noget skyldes vejrliget, men kørsel med høj hastighed har sandelig også en betydning. Post og renovation har deres skyld, men mange ”lokale” kører stadig aldeles hensynsløst. Da det udgør mestedelen af trafikken, må vi blot henstille til disse, at de revurderer deres respekt – eller mangel på samme – overfor andre. Vi skal nok fortsat påpege overfor renovation og posten, at de skal respektere vores fartbegrænsninger.

 

 

Mens vi er ved farten på veje, så har vi været i kontakt med kommune og politi. Vi ønsker de genopsætter 50 km skilte på Gnibenvejen. Efter de er taget ned, og kun to undselige byskilte står ved Oddenvejen, er hastigheden steget mærkbart. Mange tror at de må kører 80 km. Desværre synes myndighederne ikke det er relevant. Ligeledes har man afvist, at vi opsætter spejle ved udkørsel fra Klitrosevej. Menes ikke at fungere og giver falsk sikkerhed. Vi arbejder videre med sagen ad andre kanaler.

 

 

Sidste år påpegede vi også, at medlemmerne altid skal overholde vores deklarationer. Der kan ikke være skyggen af tvivl om, hvad der gælder når der skal bygges om eller til. Alt er dokumenteret i deklarationen og yderligere beskrevet på vores hjemmeside. Derfor virker det besynderligt, at bestyrelsens primære arbejdsopgave er, at sikre regler bliver overholdt. Vi opererer ikke med ”nemmer at få forladelse end tilladelse”. Skal Klitrosebugten ikke være et Klondyke af selvtægt, så har vi ingen anden vej. Desværre er vores deklarationer blevet udfordret vedrørende gyldighed for alle parceller. Bestyrelsen har set sig nødsaget til, at overveje juridisk assistance for at udrede forholdene. Hvilket desværre bliver en udgift for vores forening.

 

 

Vi skal også nævne, at de selvbestaltede indkørsler til egen grund fra hovedvejene, hvis man bor på en stikveje, ikke er tilladt. Disse forhold forfølges også af bestyrelsen.

 

 

Dette bringer os naturligt ind på foreningens økonomi, som vi anser for værende i god gænge. Vi har lidt på kistebunden, som altid er godt, hvis noget uforudset opstår.

Efter lidt udfordringer har vi fået etableret betaling af kontingent via PBS. Det er en stor lettelse for alle parter. Dem der ikke anvender PBS vil modtage en giro opkrævning via PBS.

 

 

Vi havde et meget trist tilfælde i august, hvor en brand på Nøkkerosevej kunne have fået ganske alvorlige konsekvenser, hvis ikke naboerne havde været ”oppe på mærkerne”. Branden kan være opstået fra nogle grillkul, som var smidt i græsset. Vi må det kraftigste opfordre til, at alle omgås åben ild, grill mm efter reglerne. Sidst men ikke mindst vis omtanke. Inden det går rigtigt galt.

 

 

Sidste år havde vi en længere debat om hjertestartere. Det blev besluttet at vi ikke investere i egne startere. Den opsatte hjertestarter ved Olga er forsvundet. Region Sjælland er gået i gang med at uddanne et korps af akuthjælpere. Også på Odden i samarbejde med Odden Sogns Beboerforening. Disse udstyres med hjertestartere, ilt mm, så de kan afhjælpe tilstanden indtil ambulance eller anden professionel hjælp når frem. De sendes ud, når man har kontaktet 112.

 

 

Der sker jo altid et eller andet i vores område. Her skal nævnes nogle af de mere relevante.

Olgas Kiosk er blevet genåbnet i større udgave, og vil holde åbent hele året. Mægtigt positivt for os som kommer hele året. Hvilket vi bør støtte op omkring. Men unægtelig et sats, når sne og kulde har lagt sig i vintermånederne og kunderne få.

Der er ikke kommet os nyt for øret angående bygningerne ved den gamle Sparkøbmand.

 

 

Vores elskede færger har fået flere biler, så det giver mere trafik og længere færgetræk. De har også haft mange afgange med rigtigt fornuftige priser. Det gælder dog stadig ikke for gående passager. Fortsat rent optrækkeri. Når den nye færge, fra på mandag, med plads til 400 biler bliver kapaciteten væsentlig større, men også bilkøerne. Især ved udkørsel fra Gnibenvejen.

 

 

Vi kan glæde os til motortrafikvejen til Vig åbner om 1½ år. Det vil hjælpe på fremkommeligheden på et langsomt og snævert stykke til og fra Holbæk.

 

 

Man arbejder også på, at anlægge en cykelsti fra Sparkøbmanden ved Overby Lyng til Havneby. Tidshorisont er ikke kendt.

 

 

Om lidt går vi videre med generalforsamlingen. Her har bestyrelsen fremsat et par forslag til ændringer, så vi kan sikre en mere tidssvarende og rationel kommunikation med medlemmerne. Hvilket er i tråd med omverdenen.

Vi skal også have valgt nye medlemmer til bestyrelsen, og håber vi ser en skov af interesserede kandidater. Som vi skrev ud, så er gennemsnitsalderen i bestyrelsen over 60 år. Det skulle man ikke tro. Desuden ligger vi meget dårligt til med hensyn til kønskvotering.

 

 

Traditionen tro vil jeg takke den øvrige bestyrelse for en godt og konstruktivt samarbejde. Vi holder altid nogle interessante møder, hvor vi både får løst foreningens problemer og verdens situationen. Krydret med godt humør.

 

 

 

 

 

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login