Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2022 Beretning
top
Page
Bestyrelsens beretning for 2021.

Det har været et stille år i foreningen. På sidste generalforsamling, som var forlagt til skolens gymnastiksal og blev afholdt forsinket på grund af Covid-19 problemerne, var der en grundig debat af bestyrelsens forslag til nye formuleringer af foreningens ordensregler. Forslaget blev rettet til i lyset af diskussionen og ligger nu på hjemmesiden.

Nye medlemmer: Tolv ejendomme i foreningens område har skiftet ejere siden sidste generalforsamling. De er blevet budt velkommen med en mail fra foreningens kasserer, og desuden henvist til hjemmesiden, som kilde til mange nyttige oplysninger. Derudover er foreningen behjælpelig med svar på henvendelse fra mæglere, når ejendomme bliver sat til salg.

Vejene: Vi har gjort mere ud af vedligehold af vore veje i år. Hovedvejene er blevet gennemgået og repareret to gange, og som noget nyt har bestyrelsen været på rundgang på  sidevejene og identificeret steder, hvor ekstra grus var påkrævet.  Formålet har været at stabilisere vejene og sikre at regnvand løber af til siderne, så  man undgår vandpytter, og det ekstra slid det giver på vejene.

Fællesarealerne: Der er lavet aftaler med en ny entreprenør, der slår på fællesarealet og rydder uønske bevoksning efter behov. Det har blandt andet gjort, at der nu er udsigt igen hen over tunnelen i forlængelse af Søstensvej. Der har været to dage med fælles indsats på arealet. Det er især uønsket gyvel, der er blevet fjernet, men også siv og roser. Den efterfølgende frokost får altid gode anmeldelser og er med til at knytte nye forbindelser mellem deltagerne.

Bevoksning langs vejene: Det er et tilbagevendende problem at bevoksning på de enkelte matrikler vokser ud i rabatten langs vore vegne. Kommunen sendte sidste år et skrivelse til ejerne i området, hvor det blev påpeget, at bevoksning skal beskæres så renovationsbiler, brandbiler og andre redningskøretøjer kan komme uhindret frem. Mange vareleverancer kommer også i større køretøjer. Det er den enkelte ejers pligt af lave den nødvendige beskæring af bevoksningen ud mod vejene. I år besluttede bestyrelsen at følge op dette problem. Organiserede en rundgang på området, tog nogle billeder og sendte dem til de pågældende medlemmer af foreningen med en venlig anmodning om at gøre noget ved problemet. Det blev gennemgående godt modtaget og førte til en konstruktiv dialog med de fleste, men der udestår et par sager, hvor dialogen ikke er kommet i gang.

Facebook-gruppe: Det nyvalgt medlem af bestyrelsen, Annette Hartmann, tog initiativ til et oprette en facebook-gruppe for foreningens medlemmer. Den kom flyvende fra start med 80 medlemmer i forbindelse med stormen Malik den 30. Januar i år. Heldigvis forårsagede denne storm ingen større skader i området, men det var betryggende at se, hvor mange, der meldte deres observationer tilbage til gruppen. Bestyrelsen håber, at denne gruppe bliver brugt til at skabe nye kontakter til glæde for mange medlemmer.

Som nævnt i starten, har det været et stille år i foreningen, hvor bestyrelsen har kunnet klare arbejdet med tre korte møder. Tilbage står at sige tak til bestyrelsens medlemmer for deres indsats i det forløbne år. Også tak til Carsten Parby for at redigere og vedligeholde vores hjemmeside.

Jørgen Kjems, formand.

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login