Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2018 Referat fra xtr. generalforsamling
top
Page

   

Hent referat i PDF format her

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 12. maj, 2018
i Forsamlingshuset, Havnebyen, Sjællands Odde.

 

1. Valg af dirigent.

    Janne Albrechtsen (JA) blev enstemmigt valgt. Gitte Randløv (GR) blev valgt som referent.
    Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og dermed
    beslutningsdygtig.

2. Forslag om vedtægtsændring: Indkaldelse til generalforsamling ved almindeligt brev bortfalder. 
    Frem over vil indkaldelse ske elektronisk.
    Stemmer i alt: 42.   42 stemte for forslaget. 0 imod og 0 blanke. Forslag er vedtaget.

3. Forslag om vedtægtsændring: Ordinær generalforsamling beslutter vedtægtsændringer med en tilslutning
    på 2/3 af de fremmødte uanset antal stemmeberettigede.  
    Stemmer i alt: 42.   0 stemte imod, 0 blanke, og 42 stemte for. Forslaget er vedtaget.

4. Eventuelt.

    Flere havde oplevet en dårlig rækkevidde på deres nye trådløse internet hos Fibia. Der laves en vejledning til
    opsætning af en repeater som lægges på hjemmesiden. Med denne kan rækkevidden forlænges så det bliver
    muligt at benytte sit Wi-Fi på et større område.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og CP takkede dirigenten for den gode mødeledelse.

   Sjællands Odde, den 28. maj 2018

 

………………………………………                                 …………………………………….

    Janne Albrechtsen, Dirigent                                               Gitte Randløv, Referent

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login