Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2021 Referat fra generalforsamlingen
top
Page

 

 Referat i PDF

Odden skoleReferat af generalforsamling afholdt lørdag den 19. juni 2021 kl 10:00 i
Skolen Sportshal, Skoletoften, Havnebyen

 

  1. Valg af dirigent

 Formanden bød velkommen og forklarede den sene afholdelse af årets generalforsamling. Bestyrelsen foreslog Robert Jønsson, Nøkkerosevej 14, som dirigent. Robert Jønsson blev valgt ved akklamation. Dirigenten vurderede, at generalforsamlingen er vedtægtsmæssigt indkaldt og overlod ordet til formanden.

 

  1. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formanden indledte med at byde 14 nye medlemmer velkomne til foreningen.

Han fortsatte med at henvise til det brev om beskæring, som en del medlemmer har modtaget fra kommunen - vi bør alle sikre, at den nødvendige beskæring bliver foretaget. En anden sag, som involverer kommunen er grundejerforeningernes henvendelse om at få Gnibenvej defineret som en “2 minus 1 vej”. Kommunen svarede hurtigt og venligt men uforpligtende, idet det kræver en politisk beslutning.

Der sker nye og spændende ting i vores område. Den gamle købmandsbutik er omdannet til et arbejdende atelier af et dansk-amerikansk kunstnerpar. Desuden åbner den irske bagerdame, som sælger brød på Birkemosegård, nu et bageri lidt længere ude ad Gnibenvej. Det er også godt at se, at Havnebyens Kaffebar nu også har åbnet en oste-/vinforretning i den gamle kiosk ved siden af kaffebaren.

Vejene er blevet pænt reparerede og nu også saltede. Desuden går det fint med naturplejen, og arbejdsdagene - med tilhørende hyggelige frokoster - er en stor hjælp. Vi har desværre mistet vores Handy-Mand Bert, som afgik ved døden i foråret. Vi er igang med at finde en ny hjælp. Ubrugte både på stranden vil bestyrelsen gerne have fjernet - politikken er, at fremmede både godt må ligge på vores strand i 24 timer - “vores egne” både, må godt ligge på stranden, hvis de bruges aktivt.

Formanden omtalte derefter kort årets bestyrelsesmøder, hvoraf et enkelt blev effektivt afholdt på Zoom. De tre nabo-grundejerforening (“Stenlejerne”) afholder normalt et årligt møde med kommunen - denne tradition genoptages igen til efteråret. Der har mest været tale om vedligeholdelse af de løbende forretninger - blandt det nye er et forslag til opdaterede ordensregler, som forelægges generalforsamlingen under et senere dagsordenspunkt.

Generalforamlingen godkendte beretningen ved akklamation.

 

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kasserer Jesper Harder forelagde regnskabet, som også var udsendt med indkaldelsen. Vi har en pæn formue og en solid løbende økonomi. Regnskabet er godkendt og underskrevet af de to revisorer. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Kassereren gennemgik kort budgettet og gør opmærksom på, at der er sat flere penge af til ekstern hjælp til naturplejen - vi leder efter en passende (og økonomisk overkommelig) afløser for Bert, og modtager gerne forslag. Budgettet blev også godkendt af generalforsamlingen.

 

  1. Ordensregler.

Formanden præsenterer de opdaterede og mere motiverende ordensregler, og omtaler specielt reglerne omkring støjende adfærd, hvad enten det drejer sig om brug af maskiner (herunder motorplæneklippere) eller udendørs musikanlæg. Diskussionen fokuserer blandt andet på den øgede udlejning af sommerhuse, fordi lejerne typisk optræder mindre ansvarsfuldt end ejerne. Formanden fortæller, at bestyrelsen vil henvende sig til udlejerne for at gøre opmærksom på ordensreglerne, herunder seneste tidspunkt for afspilning af musik udendørs eller for åbne vinduer. Fra salen foreslås det, at man fjerner sluttidspunktet for musik udendørs eller for åbne vinduer - med henvisning til politivedtægten kan støjende adfærd stoppes uden nogen reference til tidspunkt. Formanden konkluderer, at bestyrelsen overvejer at droppe (eller modificere) sluttidspunkterne. Et forslag om at medtage “lysforurening” vil også blive taget med i bestyrelsens overvejelser til eventuel senere inkorporering. Et forslag om at omdele de endelige ordensregler i foilerede kopier til alle ejere - med opfordring til at fremlægge dem i udlejningshuse - vil også blive fulgt op. Bestyrelsen opfordres til - med henvisning til diskussionen på generalforsamlingen - at skrive til de mest hensynsløse ejere. Dirigenten opfordrer til at bringe det foreliggende forslag til ordensregler til afsteming med specifikke, mindre ændringer, så generalforsamlingens beslutning ikke senere kan anfægtes. Forslaget bringes til afstemning med den modifikation, at der generelt henstilles til at undgå udendørs musikanlæg og afspilning af musik for åbne vinduer. Forslaget blev vedtaget.

 

  1. Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet forslag inden fristen den 1. april 2021.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Tre medlemmer var på valg:

Jørgen Kjems - genopstiller. Genvalgt ved akklamation.

Jørgen Fangel - genopstiller. Genvalgt ved akklamation.

Asger Kej - ønsker at udtræde

Generalforsamlingen indvalgte Anette Hartman (nuværende suppleant) som nyt bestyrelsesmedlem.

 

  1. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Blandt forsamlingen opstillede Lene Honoré Boysen, Klitrosevej 11.

Hun blev valgt som ny suppleant ved akklamation.

 

  1. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.

Ole Køj og Flemming Peuliche blev genvalgt som revisorer og Jens Arendt, Hybenrosevej 11, blev valgt som ny revisor-suppleant.

 

  1. Eventuelt.

Torkil gjorde opmærksom på De vilde Blomster Dag, som gennemføres dagen efter generalforsamling med start for enden af Strandvejen ved Jørgen Stoltz.

Vi fik ikke den pris for naturbevarelse, som vi var indstillet til af Odsherred Kommune (“5. Juni Fondens Naturpris”).

Et medlem beklagede sig over voldsom lastbilkørsel i forbindelse med nybyggeri og haveanlæg for enden af Buskrosevej og opfordrede bestyrelsen til at se på det.

Bestyrelsen opfordres desuden til at arbejde for forbedret skilting om hastighedsgrænserne i området (denne opfordring fremkom under behandlingen af bestyrelsens forslag, men er af referentern flyttet til Eventuelt).

Et andet medlem rejser igen spørgsmålet om muligheden for at opføre en badebro - eventuelt for egne midler. Carsten Parby gør opmærksom på, at det kræver myndighedsgodkendelse og placering af broen på land om vinteren kan også være et problem. Flere mener, at det vil tiltrække for mange gæster udefra og gå ud over den åbne natur. Formanden lover, at bestyrelsen vil genoverveje sagen.

Formanden takkede dirigenten og Asger Kej. Desuden takkede han pesonalet fra forsamlinghuset for god betjening, og han lukkede herefter generalforsamlingen.

 Underskrevet 19.06.2021. 

                         Robert Jønsson, Dirigent                                      Asger Kej, Referent

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login