Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2013 Referat af ordinær generalforsamling
top
Page

 

 

Grundejerforeningen
Klitrosebugten

 

Referat af generalforsamling den 11. maj 2013..

 Download PDF - Her

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Beretning fra bestyrelsen

3.  Forelæggelse af revideret regnskab

4.  Forslag fra bestyrelsen

5.  Forslag fra medlemmerne, ingen indkomne.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.  Valg af suppleant til bestyrelsen

8.  Valg af 2 revisorer

9.  Valg af revisorsuppleant

10.Eventuelt

 

74 personer var mødt. 66 deltog i spisningen. 45 var stemmeberettiget.

Desuden var inviteret 4 gæster fra Gyvelbugten og Tornerosebugten.

 

Som optakt til generalforsamlingen var Jørgen Stoltz inviteret til at komme og fortælle om vores fællesareal og de forslag, han har til genopretning og naturpleje.

 

1.  Formanden Hans Henrik Raith (HHR) bød velkommen, og foreslog Janne Albertsen (JA) som dirigent.

Generalforsamlingen (GF) godkendte JA som dirigent.              

JA takkede for valget og konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Referent var Mogens Daugbjerg

Ole Køj og Ole Køppen blev udpeget som stemmetællere.

GF var gyldig og beslutningsdygtig.

 

2.  HHR fremlagde bestyrelsens beretning.

HHR betegnede året som tilfredsstillende for GF, dog med undtagelse af nogle byggesager, som bestyrelsen har måtte bruge alt for mange resurser på.

HHR sluttede sin beretning med at bekendtgøre sin fratrædelse som formand og bestyrelsesmedlem.

 

Jørgen Mariboe forespurgte  om lovligheden af at bygge i 2 etager

HHR meddelte, at det var lovlig at bygge med hems.

Jesper Harder spurgte til det forladte supermarked på Gnibenvej.

Ole Køj oplyste, at der ikke ville blive bygget lejligheder til vanskelige børn, men derimod 3 alm. parcelhuse og 8 lejligheder til alm. beboelse.

BESTYRELSENS BERETNING BLEV GODKENDT.

 

3.  Kassereren Carsten Parby (CP) fremlagde det reviderede regnskab

REGNSKABET BLEV GODKENDT.

 

4.a  Bestyrelsen foreslår, at der på fællesarealerne sker en naturgenopretning med efterfølgende naturpleje under vejledning af Jørgen Stoltz og med forventet støtte fra Odsherred Kommune og 15. Juni fonden.

Forslaget om:

- at der sker en fjernelse af rynket rose, havtorn, pilekrat og græs.

VEDTAGET

- at der i de kommende år afsættes midler til vedligeholdelse af de reetablerede områder.

VEDTAGET

- at en del af vedligeholdelse i vinterperioden evt. kan ske ved dyrehold i indhegninger.

BESTYRELSEN TRÆKKER DETTE FORSLAG.

 

Jørgen Kjems forespurgte om de økonomiske konsekvenser såfremt Odsherred Kommune og 15. Juni fonden afslog at betale.

CP – Hvis der ikke ydes tilskud, vil der blive fremlagt et nyt løsningsforslag til generalforsamlingsbeslutning.

 

4.b  Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer. VEDTAGET

4.c  Godkendelse af budgetforslag for 2014. VEDTAGET

 

4.d  Fastsættelse af kontingent - uændret 500 kr. VEDTAGET

 

5.  Forslag fra medlemmerne. - ingen indkomne.

 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ole Køppen blev valgt som ny formand

Jørgen Kjems blev valgt som ny bestyrelsesmedlem.

 

7.  Valg af suppleant til bestyrelsen.

Flemming Peuliche blev valgt

 

8.  Valg af 2 revisorer

Mogens Daugbjerg og Britt Sørensen blev valgt.

 

9.  Valg af revisorsuppleant

Jørgen Iwan Rasmussen blev valgt.

 

10.  Eventuelt

Poul Kofoed Christiansen omtalte internet problemer med TDC - og foreslog bestyrelsen at undersøge muligheden for tilbud fra andre udbydere.

 

 

 

10. 6. 2013                                    Janne Albertsen             

       Dato                                                             dirigent                                

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login