Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2013 Indkaldelser
top
Page

Download indkaldelsen her

 

Ordinær generalforsamling,

lørdag den 11. maj 2013, kl. 10.00 i Forsamlingshuset, Havnebyen

 


 

 

Som optakt til generalforsamlingen er Jørgen Stoltz inviteret til at komme og fortælle om vores fællesareal og de forslag, han har til genopretning og naturpleje.

 

DAGSORDEN for den ordinære generalforsamling:

1.Valg af dirigent.

2.Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse. (Bilag)

4.Forslag fra bestyrelsen:

a.Bestyrelsen foreslår, at der på fællesarealerne sker en naturgenopretning med efterfølgende naturpleje under vejledning af Jørgen Stoltz og med forventet støtte fra Odsherred kommune og 15. Juni Fonden. (Bilag)

Generalforsamlingen skal i denne forbindelse give sin accept af:

at der sker en fjernelse af Rynket Rose, Havtorn, pilekrat og græs.

at der i de kommende år afsættes midler til vedligeholdelse af de reetablerede områder.

oat en del af vedligeholdelsen i vinterperioden evt. kan ske ved dyrehold i indhegninger.

b.Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer. (Bilag)

c.Godkendelse af budgetforslag for 2014 (Bilag) og

d.Fastsættelse af kontingent – uændret 500 kr.

5.Forslag fra medlemmerne. Ingen indkomne.

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

a.Formand: Hans Henrik Raith. (Genopstiller ikke)

b.Næstformand: Ole Køppen. (Genopstiller)

7.Valg af suppleant til bestyrelsen.

Nyvalg

8.Valg af 2 revisorer.

a.Revisor: Leif Renneberg. (Genopstiller ikke)

b.Revisor: Mogens Daugbjerg. (Genopstiller)

9.Valg af revisorsuppleant: Britt Sørensen. (Genopstiller)

10.Eventuelt

DAGSORDEN for den ekstraordinære generalforsamling:
Afholdes i direkte forlængelse af ordinær generalforsamling, hvis ændringerne på ordinær generalforsamling er vedtaget med 2/3 flertal uden at halvdelen af medlemmerne har været til stede.

Eneste punkt: Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer..

 

dc

 

Under generalforsamlingen serveres kaffe, og efter serveres et let traktement.
Af hensyn til forsamlingshuset beder vi om, at I tilmelder jer til spisningen senest den 8. maj på
telefon: 26 35 86 88 - eller - e-mail: cp@klitrosebugten.dk

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login