Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2014 Bilag
top
Page

 

Bilag til Punkt 4 – Forslag fra bestyrelsen.

 


 

Naturgenopretning og plejeplaner:

På generalforsamlingen i 2013 blev det besluttet, at der på fællesarealerne skal foretages en naturgenopretning med efterfølgende naturpleje. Specifikt blev det accepteret, at der sker en fjernelse af rynket rose, havtorn, pilekrat og græs, og at der i de kommende år afsættes midler til vedligeholdelse af de reetablerede områder.

Siden generalforsamlingen 2013 har der været et stort arbejde med at skaffe midler til genopretningen, men det er lykkedes. Kommunen har ryddet rynket rose og fondsmidler har betalt slåning af lavt voksende roser og havtorn. Foreningen har til nu kun betalt for udarbejdelsen af en ”Naturplejeplan for Klitrosebugten”.
I bestyrelsen er vi meget tilfredse med de opnåede resultater, og da det nu er muligt ved selvsyn at se resultatet af sidste års beslutning, beder vi om få bekræftet sidste års beslutning.

  • Generalforsamlingen giver sin accept til, at der arbejdes videre med fjernelse af rynket rose, havtorn, pilekrat og græs, og at der i de kommende år afsættes midler til vedligeholdelse af de reetablerede områder.

Punktet fra sidste år om ”vedligeholdelse ved dyrehold i indhegninger” er ikke længere aktuelt, og indgår derfor ikke i planlægningen.

En del af naturgenopretningen består af fjernelse af pilekrattet for enden af Nøkkerosevej. Der er tidligere foretaget beskæring, men rødderne skal også væk. Vi kan ikke påregne at få dækket denne udgift ude fra.

  • Generalforsamlingen giver sin accept af, at pilekrattet fjernes for foreningens midler.

Den opfølgende pleje kan foregå ved medlemsindsats eller ved entreprenør.
Bestyrelsen håber, at flere har lyst til at mødes omkring fjernelse af enkeltstående planter, opsamling af løse rødder mv.
Indsatsen er ulønnet, men efterfølgende vil der blive arrangeret frokost. Der informeres via hjemmesiden, og ellers er man velkommen til at tage kontakt til Thorkild Christensen, der er ansvarlig for denne aktivitet.

Første arbejdsdag afholdes 7. juni kl. 10 – med start fra Nøkkerosevej 20.


  • Hvis medlemsaktiviteten ikke er tilstrækkelig udføres arbejdet af entreprenør.


”Godkendelse af budgetforslag for 2015” (Bilag)

”Fastsættelse af kontingent”.

Foreningen har en pæn formue, men da vi kan forvente større udgifter bl.a. i forbindelse med rydningen af pilekrattet forslås kontingentet for 2015 forhøjet til 700 kr.


 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login