Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2024 Beretning
top
Page
Bestyrelsens beretning for året 2023/2024

 

Affaldssortering

Kommunen har i slutningen af året 2023 opstillet nye spande til hver enkelt matrikel. Det går fremad med at få løst udfordringerne med stativer/skjulere til spandene, men der mangler stadig en del rundtomkring, hvilket betyder at der efter lidt blæsevejr ligger en hel del spande og flyder på både veje og grunde. Vi opfordrer derfor alle grundejere til at sørge for at få et stativ eller fastholdelsesmetode til de mange spande, således at disse bliver på egen grund.

 

Naturpleje

I samarbejde med de to øvrige grundejerforeninger i Stenlejerne (Tornerosebugten og Gyvelbugten) og med kommunen blev der i juli måned 2023 foretaget en Naturgennemgang af området langs kysten. Det ser rigtig godt ud i vores del af området, men for fortsat at leve op til vores aftale med kommunen, så skal vi fortsætte det gode arbejde med at holde styr på de invasive arter som f.eks. rynket rose (hybenrosen) og gyvel.

 

Det er selvfølgelig derfor, at vi hvert år forsøger at samle så mange som muligt til vores fælles naturplejedage i vores forening, og 2023 var ingen undtagelse. Med flot fremmøde og stor og stærk holdindsats lykkedes det atter at få lidt styr på vores smukke natur. I den forbindelse kan vi oplyse, at der vil blive foretaget slåning af fællesarealerne snarest og forhåbentligt inden årets første naturplejedag.

 

Den gode tradition med nogle timers fælles arbejdsindsats på strandarealerne efterfulgt af en hyggelig frokost hos et gæstfrit medlemspar fortsætter naturligvis også i 2024.

 

I år bliver datoerne lørdag den 1. juni og lørdag den 13. juli, som allerede er annonceret på vores hjemmeside sidste år. Der kommer yderligere information om tidspunkt, mødested samt værter og tilmelding på hjemmesiden.

 

Vedligehold af vores veje

Vintersæsonen er altid hård for vejene, således også år. Og vejene bliver vedligeholdt efter planen og arbejdet her i foråret skulle gerne være gennemført på ”hovedvejene” i uge 19.

 

Beskæring

Ikke en generalforsamling uden opfordring til at beskære langs vejene. Rabatterne skal være farbare, så man kan træde til side for bilerne. Træerne må ikke hænge ud over vejene, så de generer renovationsbiler o.lign. – husk at læse den lille grønne! I kan finde link på vores hjemmeside til folderen fra kommunen, og der står en masse god information.

 

Deklarationen

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen sidste år bedt om at tage handling på en sag vedr. manglende overholdelse af deklarationen ifm. opsætning af plankeværk/raftehegn.

 

Vi er som bestyrelse forpligtet til at reagere på sådanne henvendelser og vi har et ansvar overfor de øvrige medlemmer af grundejerforeningen for ikke at sidde den slags overhørig.

 

Dette blev i første omgang gjort med oplæg til dialog, hvilket desværre ikke blev imødekommet. Herefter med juridisk bistand da bestyrelsen vurderer, at sagen er af principiel karakter. Sagen kører nu sin gang, og vi håber på en mindelig løsning.

 

Det har selvfølgelig - og desværre - nogle omkostninger for grundejerforeningen, at vi har været nødt til at få advokatbistand i sagen, og det kan desværre komme til at tære på foreningens egenkapital. Hvorfor vi har afsat et betragteligt beløb til sagen. Hvilket fremgår af budgettet.

 

Vindueskiggeri – færden på andres grunde

Der har desværre været en sag med vindueskiggeri og gennemgang/brug af andres grunde til blandt andet luftning af hunde. Dette er selvfølgelig overhovedet ikke acceptabelt, og det gør desværre også, at nogle af vores medlemmer har set sig nødsaget til at opsætte videoovervågning på deres ejendom, hvilket dog desværre har vist sig ikke at være nogen ingen hindring.

 

Formanden har talt med vores 2 nabo grundejerforeninger i hhv. Tornerosebugten og Gyvelbugten om dette er et problem de har oplevet. De kunne ikke genkende problemet, men ville bede deres medlemmer om at være opmærksomme på fremmede i områderne.

 

Vi må derfor endnu engang henvise til, at man ikke går ind/passerer andres grunde, som også beskrevet i vores ordensregler. Vis respekt for andres ejendom!

 

Større nybyggeri

Bestyrelsen henstiller endnu engang til, at man orienterer sine naboer og bestyrelsen i grundejerforeningen inden man går i gang med større bygge-/anlægsprojekter. Både af hensyn til eventuelle tinglyste servitutter i deklarationen og for at bevare det gode naboskab.

 

Hjemmeside og Facebook

Bestyrelsen vil gerne takke Carsten Parby for fortsat at stå for arbejdet med at passe vores hjemmeside, hvor det er muligt at finde en mængde nyttig information.

 

Ligesom vi vil opfordre til at bruge vores egen private gruppe på Facebook, hvor vi har mulighed for at dele diverse oplysninger og kommunikere med hinanden om stort og småt af interesse for medlemmerne.

 

Projekt badebro

Badebro projektet har været i gang siden senest afholdte generalforsamling i 2023 og et større arbejde i projektgruppen har ledt frem til et forslag, som gruppen vil fremlægge for generalforsamlingen til afstemning.

 

Det er bestyrelsens holdning, at opførelsen af en badebro på fællesarealer godt kan falde ind under vedtægterne, som de ser ud i dag. Men vi er også klar over, at det ikke nødvendigvis er alle, som er enige heri, og at det er et punkt som forskellige advokater også er uenige i - netop med foreninger af vores type, hvor medlemskab er obligatorisk. Der kan derfor være behov for juridisk assistance til at få dette afklaret.

 

Årets gang

Bestyrelsen har siden seneste generalforsamling foruden almindeligt bestyrelses-arbejde

 

  • Afholdt 6 bestyrelsesmøder
  • Arbejdet med forberedelsen af naturplejedagene
  • Afholdt møde og naturbesigtigelse med kommunen og de 2 naboforeninger (Tornerosebugten og Gyvelbugten)

 

Til slut takkede formanden de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at have ydet en stor og flot indsats i det forløbne år, der udover de sædvanlige opgaver også har medført lidt ekstraopgaver og udfordringer, som er blevet håndteret på bedste vis. 

 

Bestyrelsen

GF Klitrosebugten

 

 

« forrige top næste »
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage

 Årskalender - link

 

Kalender


 

 

 

Login