Klitrosebugten

Du er her:   Hjem > Om foreningen > Generalforsamlinger > 2012 Indkaldelse
top
Page

2012 Indkaldelse

 

 

Ordinær generalforsamling,

lørdag den 5. maj 2012, Kl. 10.00, Forsamlingshuset, Havnebyen

 


 

DAGSORDEN

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og

godkendelse af budgetforslag for 2013, se bilag.

 

5. Forslag fra medlemmerne, se bilag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen Mariboe genopstiller ikke.

Kasserer Leif Larsen genopstiller ikke.

Bent Nielsen genopstiller.

Formand Hans Henrik Raith er ikke på valg.

Ole Køppen er ikke på valg.

Der skal vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Vi tilstræber en ligelig køns- og aldersfordeling.

PS. Alle bestyrelsesmedlemmer har i dag passeret de 60.

7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

 

8. Valg af 2 revisorer.

Revisor Leif Renneberg genopstiller.

Revisor Mogens Daugbjerg genopstiller.

9. Valg af revisorsuppleant.

 

10. Eventuelt

 

Bilag: Regnskab for 2011 og budget for 2013, samt forslag fra bestyrelsen/medlemmer vedlagt.

top
top
Menu

Login